Sedan 1891

 1. 1

  Har du ett manus?

  Vi ger ut böcker i alla genrer.

 2. 2

  Skicka det till oss!

  Vi tar emot manus både per mejl och post.

 3. 3

  Få ett svar.

  Vi läser alla manus. Vår målsättning är att ge besked inom tre månader.

 4. Läs mer