Blaue Frau

Någon hatar oss igen

Illustrerad chattprosa

En uppdaterad version av den traditionella brevväxlingen

Det här är en bok som består av ocensurerade samtal ur Sonja Ahlfors och Joanna Wingrens Facebookchatt. Det visuella landskapet har skapats av illustratören Johan Isaksson. Tillsammans utgör de den feministiska och normkritiska teatergruppen Blaue Frau.
Någon hatar oss igen kan ses som en uppdaterad version av den traditionella brevväxlingen, lika intensiv, men rakare, kvickare och med högre puls. Texten är ursinnig, direkt och framför allt rolig. Det visuella uttrycket speglar textens råhet och ärlighet. Gränsen mellan text och bild är flytande.
I det ständigt pågående samtalet på chatten formas tankar om feministisk kamp, ångest, barn, sex, förälskelse, pengar, teater, konflikter, systerskap och vänskap; världen beskriven ur två feministers perspektiv.
 

Någon hatar oss igen
Venla Helenius

Fotograf:
Venla Helenius

Nyhet, har ännu inte utkommit