Mikael Enckell

Öppna meningar

Essäer I den nya essäsamlingen rör sig Enckell med vännen Risto Frieds verk Freud on the Acropolis som guide i skärningspunkterna mellan olika ideologier, mellan judendom och kristendom, öst och väst. Han diskuterar individers och gruppers förhållningssätt till inre konflikter, och de olika uttryck mötet med konflikter kan ta sig.
I ett försök att ringa in ursprunget till de frågor som sysselsatt honom hela hans skrivarliv, vänder sig Enckell i den sista texten till sin farmor Vesta. Han frågar hur det kom sig att en åtminstone på ytan konventionell kvinna uppfostrade hela tre konstnärligt orienterade och idealistiska söner. Han pejlar farmoderns av historiska skäl motiverade avståndstagande hållning till de judiska rötterna, men minns högläsningsstunderna då farmoderns förkärlek för författarskap som Marcus Ehrenpreis, Abu Kandel och Jascha Golowanjuk kom till uttryck.
Enckell ställer grundläggande frågor om hur våra liv utformas. Han är skarpsynt, analytisk och belönande att läsa.
 

Öppna meningar
Nyhet, har ännu inte utkommit