Matilda Södergran

Överlevorna

Vad är vi, en trött samling arv och rester eller något nytt och aldrig förut skådat, stjärnor utan svindel?
 
Matilda Södergran har listats som en av de tjugo viktigaste unga poeterna som skriver på svenska. Med Överlevorna tar hon ett steg bort från det kroppsliga och ser på det som försiggår människor emellan. Medgörlighetens förbannelse. Smärtkransen runt samtalet.
 
Med en sällsamt kraftig melankoli går dikten in i de dunklaste hörnen av tvivel, sanning och saga. Det som blir kvar när allting redan är förlorat kan vara en möjlighet, men det är inte ett löfte i Matilda Södergrans diktning, snarare en gnistrande strimma av hopp.

Vi önskar något vi sedan, hur vi än beter oss, inte kan ta tillbaka.
Finns där, outtalad rest. Överlevorna, det går att få syn på dem
överallt.

 

Överlevorna
Nyhet, har ännu inte utkommit