Anna Lindholm

Projekt Ines

Fem kvinnor i inbördeskriget 1918

Inbördeskriget med nya ögon

Anledningen till att jag skriver den här boken är att jag vill veta mera om inbördeskriget i Finland. Jag vill att vi sätter oss bättre in i vad som hände. Jag vill att vi diskuterar vad det har att göra med oss i dag. Jag skriver för dig, som precis som jag mest bara lyssnat och inte själv varit aktiv och ställt egna frågor.

Så förklarar Anna Lindholm Projekt Ines, där hon genom brev och intervjuer, arkiv och egna reflektioner närmar sig fem kvinnor i inbördeskrigets Finland: sin egen morfars mor Ines Nyberg som satt i Snappertuna med små barn och skrev brev till sin Verner, den hårt prövade Josefina Hägg från samma by, den övertygade socialisten Anna Forsström i Helsingfors, societetsflickan Anita Topelius och den irriterande Dagmar Ruin, som gjorde succé i fält och blev headhuntad av Mannerheim efteråt.
I Projekt Ines berättar Anna Lindholm vår historia på ett nytt sätt, genom ett modernt sinne, hon slår hål på historieskrivningen och öppnar för nya frågor.

Recensioner

"Det fina med Projekt Ines är att Anna låter läsaren ta del av personernas egna röster på samma gång som hon själv reagerar och ifrågasätter sina tidigare uppfattningar. Hon placerar sig på samma nivå som läsaren och delar generöst med sig av det hon lär sig under processen. Någon historiebok i egentlig mening är Projekt Ines inte. Men nog en bok som ger historiska kunskaper och känslomässiga insikter. Den är en värdefull del av det bibliotek som gradvis uppstått kring den här delen av vår historia."
Anna Dönsberg, Svenska YLE

Boken kan också läsas som ett uttryck för en historiekultur: den visar hur minnen av inbördeskriget inte bara lever kvar och förändras utan också påverkar oss ännu i dag.
Ann-Catrin Östman, Hufvudstadsbladet

Det intressanta är Lindholms feministiska perspektiv och hur hon lättillgängligt analyserar frågor som indelningen i röda och vita, varför finländare ännu hundra år efteråt undviker att tala om kriget med mera.
[...]

Projekt Ines genomsyras av Lindholms feministiska och maktanalytiska perspektiv, vilket är mycket välkommet i historieskrivningen.
Hanna Ylöstalo, Västra Nyland

 

Lindholm berör ett ännu öppet sår i det finska hjärtat, och vågar analysera och kritisera.
Lisa Lindell, Österbottens Tidning

Projekt Ines
Mjuka pärmar Mjuka pärmar
Slutsåld