Gösta Ågren

Ritten mot nuet

Titeldikten i Gösta Ågrens nya samling Ritten mot nuet är inspirerad av en ungdomsupplevelse då den blivande diktaren en sen, mörk kväll kom ridande längs en landsväg där även bilar färdades. Mörkret och strålkastarna gjorde ritten oförglömlig.
År 2016 utkom Ågrens Samlade dikter 19552015. Boken blev startskottet till dikterna i denna samling som spänner över lång tid. Här, liksom i Jär-trilogin, finns biografiskt stoff men dikterna genomsyras också av författarens livslånga umgänge med filosoferna och de stora livsfrågorna. I sitt språk är Ågren exakt och avskalat osentimental. Dikternas grundton är varm, medmänsklig och djupt humanistisk.
 
Här bland minnen
och slutskeden, inser jag,
att ingenting är över. Åren
 
gömmer och skyddar ynglingen
så som fjäderdräktens skymning
fågeln.
 

Recensioner

 

Ritten mot nuet
Nyhet, har ännu inte utkommit