Kristina Rotkirch (red.)

Strykjärn och diamanter

Judiska berättelser i samtida rysk prosa

Under Sovjettiden med dess statliga antisemitism var det i stort omöjligt att skriva om specifikt judiska erfarenheter. När perestrojkan slopade censuren blev följden en mängd såväl tematiskt som litterärt betydande texter. Memoarer och manuskript dök upp ur skrivbordslådorna och texter som cirkulerat i hemlighet kunde nu tryckas. De är viktiga återupptäckter som givetvis också säger en hel del om majoritetsbefolkningen och det ryska samhället.
 
Här presenterar Kristina Rotkirch ett urval texter, främst noveller, vars karaktär, innehåll och stämningsläge har stor bredd. Det är tragik och humor, ilska och insikt, fördomar och förlåtelse. Några noveller är skrivna av rysk-judiska immigranter i Israel och USA och alla är nya för svenskspråkiga läsare. Antologin rymmer ett introducerande förord samt korta presentationer av samtliga tjugo författare.
 
Författarna: Andrej Bitov Grisja Bruskin Dmitrij Bykov Margarita Chemlin Sergej Dovlatov Boris Geller Linor Goralik Aleksandr Kabakov David Markisi Aleksandr Melichov Dina Rubina Lev Rubinstein Maria Rybakova Nina Sadur Aleksandr Snegirjov Leonid Tsypkin Ljudmila Ulitskaja Julia Viner Lev Vorobjov Zinovij Zinik
 

Strykjärn och diamanter

30.00 €

Köp