Catharina Gripenberg nominerad för Den dansande björnen

Catharina Gripenberg nominerad för Den dansande björnen

Catharina Gripenbergs Handbok att bära till en dräkt är nominerad till Yles lyrikpris Den dansande björnen 2017. Motiveringen lyder:
”Catharina Gripenbergs Handbok att bära till en dräkt är årets märkligaste finlandssvenska diktsamling, ett magnum opus. Gripenberg skapar en absurdistisk musik av olika diskurser, i vilken hon pejlar gränssnittet mellan individuellt och kollektivt minne. Här uttrycks en grundläggande missanpassning som inga vanliga handböcker rår på, en kamp mot identitetslöshet som Gripenberg slutligen skriver sig fri ifrån: ”Jag synes ha överlevt”.”

Den dansande Björnen är ett pris som Yle årligen delar ut till ett lyrikverk. Priset delas ut sedan år 1994 och i år kungörs pristagaren i samband med Diktveckan i Kajana den 5.7.2017. Prissumman är 4 000 euro. Juryns sammansättning i år är litteraturkritikern Fredrik Hertzberg (juryns ordförande) samt Yles kulturredaktörer Minna Joenniemi och Marit Lindqvist, samt skådespelaren och producenten Erja Manto.