Andrei Huhtala

Andrei Huhtala (f. 1973) är född, uppvuxen och bosatt i Helsingfors. Helsingfors-slangen blev han bekant med via sin far och det blev ett naturligt språk att kommunicera på redan som barn. Slangen utvecklas hela tiden och i Punis kombineras både gamla och nyare slangord.

Varför skriver du?
Berättelsen om Punis kom till redan år 2006 då jag började bearbeta den kända folksagan på Helsingfors-slang. Att skriva på slang kändes naturligt och skoj, speciellt då berättelsen började utvecklas och den fick en egen språklig balans.

Varför är litteratur viktigt?
Jag tycker att det är viktigt för att man genom litteraturen lär sig olika kunskaper och skickligheter som man sedan själv kan tillämpa i sitt vardagliga liv. Dessutom inspirerar och uppmuntrar böcker samt inger hopp.

 

Andrei Huhtala
Fotograf: Sampo Sakari Korhonen Ladda ner fullstor bild