Carl Jacob Gardberg

Carl Jacob Gardberg (19262010) var filosofie doktor och konst-och kulturhistoriker. Gardberg ledde de vetenskapliga undersöknigarna vid Åbo slotts restaurering 19491961. Från och med 1954 var Gardberg först amanuens och senare, 196071, chef för Åbo stads historiska museum. År 1972 utnämndes han till statsarkeolog och chef för det nybildade Museiverket, en post han innehade fram till 1992. Därtill var Gardberg verksam som docent i nordisk kulturhistoria vid Åbo Akademi 1961-72 och i historisk arkeologi vid Åbo universitet 1969-72. Förutom vetenskapliga undersökningar, publicerade Gardberg ett stort antal populärt hållna historiska arbeten, som till exempel Tre Katarinor på Åbo slott (1985), Finländska herrgårdar (2001) och De dödas boningar (2003).
 

Carl Jacob Gardberg
Fotograf: Charlotta Boucht Ladda ner fullstor bild