Eric Björklund

Eric Björklund, (f. 1944 i Härnösand), är författare och journalist. Han började sin karriär på Västernorrlands Allehanda och Nya Norrland och är numera chefredaktör på Svensk Åkertidning.
 
Vad är kärnan i ditt författarskap?

Dokumentärer om Sverige-Finland under andra världskriget. Böckerna mina skildrar nyheter som inte tidigare skildrats.

Hur väljer du dina teman?

Innehållet i böckerna ska vara okänd eller bortglömd historia.