Erik Appel

Erik Appel (f. 1924) är pensionerad journalist. Han är veteran från IR61 och striderna vid Tienhaara norr om Viborg. Han har skrivit om kriget och Finlands historia i Kampen om Porkala (1967) samt i populärt hållna arbeten om Finlands 1900-talshistoria. Han har också skrivit om sin österbottniska hembygd. I boken Det förlovade Amurlandet skildrade han ett utopistiskt finländskt koloniföretag i ryska Fjärran östern.

Vad är kärnan i ditt författarskap?

Fakta, med en glimt i ögat.

 

Varför är litteratur viktigt?

Vad vore livet utan böcker!

 

Hur väljer du dina teman?

Dom kommer själva flygande, ofta som beställningsarbeten.