Jutta Zilliacus

Jutta Zilliacus är född år 1925 och bosatt i Helsingfors. Efter studentexamen år 1944 studerade hon språk och musik. Zilliacus har arbetat som frilansjournalist och kolumnist vid bl.a. Hufvudstadsbladet, Uusi Suomi, Ilta-Sanomat, Me Naiset och Åbo Underrättelser. Hon har också arbetat som artist vid Lilla teatern och Svenska teatern samt medverkat i radio och TV.

Sin politiska karriär inledde Zilliacus som medlem av Helsingfors stadsfullmäktige och stadsplaneringsnämnd åren 1969-1984. Hon var medlem av SFP:s centralstyrelse åren 1973-1983, riksdagsledamot 1975-1987, elektor vid presidentvalen 1968, 1977 och 1983 samt politisk delegat vid FN 1977 och 1987.

Jutta Zilliacus
Fotograf: Ilpo Lukus Ladda ner fullstor bild