Marita Lindquist

Marita Lindquist (1918-2016) har förutom ett 40-tal barn- och ungdomsböcker skrivit sångtexter, illustrerat böcker, arbetat som översättare, läromedelsförfattare, producent, redaktör och journalist. Lindquist är också känd som författare till dagbokssidans verser i Hufvudstadsbladet.
Hennes barn- och ungdomsböcker är i allra högsta grad vardagsnära, realistiska med tonvikt på mänskliga relationer, känslor och problem som de flesta barn kan känna igen som sina egna.

Pris
Lindquists digra författarskap har belönats med bl.a. Statens litteraturpris 1973 och 1975, Bonniers barnboksstipendium 1975, Svenska litteratursällskapets pris 1970 och 1980, Svenska Folkskolans Vänners kulturpris 1981, Topeliuspriset 1982, Sveriges författarfonds pris 1985, Nygrénska stiftelsens pris 1990 och Kulturfondens pris 1999.

År 1989 fick Lindquist ta emot Statens barnkulturpris med följande motivering:
Lindquist belönas för sin rikliga produktion av barn- och ungdomsböcker som också använts som underlag för barnprogram i radio och television. Hennes gestalter har blivit vänner och bekanta för en bred läsekrets av barn under flera decennier. Hennes böcker har närt barnens fantasi och samtidigt vidgat deras kunskap om världen som omger dem. I Marita Lindquists värld finns alltid en förtroendegivande och varm grundtrygghet, också när hon skriver om saker som är svåra och smärtsamma för barn.

Marita Lindquists bok Malena och glädjen (1969) nominerades till bokpriset Bokugglan 2007
"Marita Lindquist beskriver realistiskt, inlevelsefullt och förstående barnets vardag och känsloliv i sin serie om Malena. Malena och glädjen var vid utgivningstidpunkten en modig bok, för att den behandlade döden. Berättelsen, som baserar sig på författarens egen erfarenhet, är ändå inte knuten till någon viss tidpunkt skildringen av den sorg och skuld som mammans död förorsakar är allmängiltig och berör fortfarande läsare, både barn och vuxna.

Översättningar
Lindquists verk har översatts till finska, danska, norska, tyska, polska, holländska, japanska och samiska.
De flesta av hennes böcker har kommit ut på Bonnier eller Opal i Sverige och på Söderströms i Finland.
Mats Långbacka producerade en tv-serie om Malena som visades TV2 i årsskiftet 2007-2008.

Marita Lindquist