Sally Salminen

Sally Salminen (19061976) föddes i Vårdö på Åland till kärva förhållanden. Hon var det sjunde barnet av elva och fadern drunknade när barnen var små. Salminen jobbade som butiksbiträde och gick i folkskola, och senare tog hon korrespondenskurser i Sverige. År 1930 flyttade hon till New York där hon stannade i sex år för att jobba som hembiträde. Under sin tid i New York skrev hon också sin debutroman Katrina som vann första pris i en nordisk romanpristävling, utlyst av Holger Schildts förlag. Romanen väckte stor uppmärksamhet och kom att bli 30-talets succéroman. Den lade grunden för den kvinnliga utvecklingsromanen i allmogemiljö och översattes till över 20 olika språk. Salminen gav sammanlagt ut 17 böcker. År 1940 flyttade hon till Danmark där hon levde resten av sitt liv.
 

Sally Salminen