Solveig von Schoultz

Solveig von Schoultz (19071996) var dotter till konstnären Hanna Frosterus-Segerstråle och lektorn vid Borgå Lyceum, Albert Segerstråle. Hon utbildade sig till folkskollärare vid Nykarleby seminarium 192526 och jobbade som klasslärare vid Laguska skolan i Helsingfors 193772. von Schoultz är en av nyckelfigurerna i finlandssvensk 1900-talslyrik. Hon debuterade som barnboksförfattare med Petra och silverapan 1932 men etablerade sig snart som poet, först i en konventionellt bunden form men efterhand med ett allt klarare modernistisk språk.Tematiskt koncentrerar hon sig på det vardagliga som hon ger existentiell betydelse, medan naturimpressionerna är kristallklara i sin exakthet. Hon är även en framstående prosaist med tonvikt på samlevnadsproblematik i vid mening. von Schoultz skrev också en rad hörspel och annan dramatik och blev mångfaldigt belönad för sin litterära insats, bl.a. med Edith Södergran-priset 1984, Bellmanpriset 1986 och Nils Ferlin-priset 1988. Hon blev promoverad till fil.dr h.c. vid Helsingfors universitet 1986.

 

Solveig von Schoultz
Fotograf: Charlotta Boucht Ladda ner fullstor bild