Tanja Lönnroth

Tanja Lönnroth (f. 1984) är utbildad bildkonstnär. Hon jobbar även som lärare och driver konst- och pysselworkshopar för barn. Hösten 2011 debuterar hon med Tyra Ohyra får en vän , en bilderbok om vänskap och ömsesidig respekt.
På webben:artpourri.blogspot.com

Tanja Lönnroth