Ulrika Nielsen

Att skriva är för mig något annat och viktigare än att vara författare. Det är mitt sätt att hantera tillvaron som jag inte vant mig vid och inte vill vänja mig vid. Det är ett sätt att tänka, känna och förnimma på ett djupare sätt än i vardagen, i det vardagliga språket. Att skriva är att komma i förbindelse, närmare något. Att läsa är minst lika viktigt. Och film, bilder, dans, musik och filosofi.

Ulrika Nielsen (f. 1974) är filosofie magister, författare och kritiker. Hon studerade litteraturvetenskap vid Åbo Akademi, Litterär gestaltning på Göteborgs Universitet och har deltagit i det nordiska kritikernätverket Fria seminariet i litterär kritik (FSL). 

Bild: Ulrika Nielsen (t.h.) och Lina Hagelbäck

 

Pris

Svenska Yles litteraturpris 2015 för diktsamlingen Undergången: [...] De mångfacetterade rösterna, de övergivna platserna skänker texterna en sann politisk och existentiell dimension, som mot slutet öppnar upp mot en mänskligare, ömsintare tillvaro om man bara förmår gå emot arroganta politiska beslut, våga lyssna och mötas. Undergången är en brännande, imponerande och en oerhört aktuell diktsamling.
 

År 2007 belönade Svenska litteratursällskapet Ulrika Nielsen för romanen Mellan Linn Sand: Med analytisk skärpa utforskar Nielsen de strategier vi använder oss av för att gestalta tillvaron som självklarhet. I glipan mellan utsagorna blottas en sårig ambivalens, som står i kontrast till den polerade ytan. Mellan Linn Sand handlar om jagupplevelsens, men också om språkets, komplexa mekanismer. Texten synliggör på ett fascinerande sätt subtila retoriska glidningar. 

 

Arvid Mörnepriset 2000 med motiveringen: Med stilistisk träffsäkerhet, bångstyriga bilder och ettrigt humör ger Ulrika Nielsen ord åt en rutinvardag som verkar stum. Hon hejdar pendeltågens, bilarnas och människornas monotona rörelser och påminner om att transportsträckorna är själva förutsättningen för festen. På ett underfundigt sätt demonstrerar hon hur den skenbara tomheten ger tid och plats för gränsöverskridande fantasi och förundran.

Ulrika Nielsen
Fotograf: Cato Lein Ladda ner fullstor bild