Möt oss på Bok & Bibliotek i Göteborg

I år har vi med oss nio fantastiska författare i fyrtiotre program på Bokmässan  Göteborg 27-30.9: Karin Erlandsson, Sabine Forsblom, Eva Frantz, Malin Klingenberg, Merete Mazzarella, Peter Sandström, Ellen Strömberg, Matilda Södergran och Heidi von Wright

Du hittar alla Schildts & Söderströms färska böcker i monter B03:31. Fina mässerbjudanden!

Torsdag 27.9 Fredag 28.9 Lördag 29.9 Söndag 30.9

 

 

TORSDAG 27.9.

 

Merete Mazzarella

Arenan C02:32 kl. 14.30

Alma Söderhjelm – En kvinnlig pionjär

Möt Alma Söderhjelm (1870-1949), Finlands första kvinnliga professor som skrev erotiskt färgade romaner och umgicks i Stockholms innersta kretsar.

Intervjuare Janina Orlov

 

Eva Frantz & Karin Erlandsson

Arenan C02:32 kl. 15.00

Deckardrottningarnas skräck och fasa

Våra deckarstjärnor skriver om svåra frågor och nära vardagen. Hur väljer de sina teman? Måste en deckarförfattare skriva om det värsta hon vet?

Karin Erlandsson och Eva Frantz intervjuar varandra.

 

Merete Mazzarella

Se människan kl. 15.30

En kvinnlig pionjär

Merete Mazzarella tar sig an sin idol Alma Söderhjelm (1870-1949), Finlands första kvinnliga professor. Hon röjde ny mark för kommande kvinnogenerationer, både privat och yrkesmässigt. Ett samtal med Gunilla Molloy.

Intervjuare Gunilla Molloy

 

Lena Frölander-Ulf

Barnsalongen kl. 17.00

Jag, Fidel och skogen

 

 

FREDAG 28.9

Ellen Strömberg

Arenan C02:32 kl. 9.30

Farliga flickor

Jaga vatten är en befriande debutroman om flickors och unga kvinnors vänskap och sexualitet. Tänk Girls i glesbygd med sandvägar och baksäteshångel.

Intervjuare Janina Orlov

 

Eva Frantz & Karin Erlandsson

Sal F4 kl. 10.00–10.20

Hur hemskt får det bli?

Barn och barnboksförfattare har alltid fascinerats av det hemska, från bröderna Grimms grymma moralkakor över socialrealismens pekpinnar till dagens dystopier inspirerade av tv-serier, film och spel.

Var går gränsen? frågar sig författarna Karin Erlandsson och Eva Frantz.

Moderator: Johanna Lindbäck

Arr: Schildts & Söderströms

 

Merete Mazzarella

Sal K3 kl. 11.00–11.45

Kvinnliga strategier på manliga fält

Vad ger romangenren för friheter och begränsningar om man vill skriva biografiskt baserat?

Merete Mazzarella har tagit sig an ett formidabelt kvinnoöde i boken Alma, en roman. Vi får möta professorn och skandalförfattaren Alma Söderhjelm (1870-1949). Hon var Finlands första kvinnliga professor, och vid sidan av sin forskning i historia skrev hon erotiskt färgade romaner och levde ett vidlyftigt kärleksliv. Aris Fioretos har tagit den tyska piloten Amelie ”Melli” Beese, som föddes 1886 i en förort till Dresden, som förebild för huvudkaraktären i sin roman Nelly B:s hjärta. 1911 tog hon som första kvinna i Tyskland sin flygförarexamen och grundade året därpå en flygskola i Berlin. Vad har Amelie Beese och Alma Söderhjelm att säga oss idag om kvinnliga strategier på ett manligt fält, om kreativitet och iscensättningar, eller om kärlekens pris?

Moderator: Stefan Eklund

Arr: Norstedts och Schildts & Söderströms

 

Karin Erlandsson

Arenan C02:32 kl. 12.30

Hela himlen stormar

Fontana Media

 

 

Eva Frantz

Arenan C02:32 kl. 13.30

Från kulturmän till kulturprofilen – metoo och litteraturen

Astra bjuder in till ett samtal om litteraturens roll i metoo-rörelsen och mera allmänt i kampen för ett jämställt samhälle. Hur mycket ska verk dömas efter upphovsperson? Vad är förlagen och recensenternas ansvar? Hur ser vi på framtiden? I Panelen Sara Ehnholm Hielm, Monika Fagerholm och Eva Frantz.

Intervjuare Philip Teir

 

Ellen Strömberg & Peter Sandström

Arenan C02:32 kl. 14.30

Familjen i upplösningstillstånd

Många böcker speglar en verklighet där ena föräldern försvunnit och barnen lämnas åt sitt öde. Hur mår kärnfamiljen i litteraturen i dag? Finns det alternativa lösningar?

Intervjuare Philip Teir

 

Ellen Strömberg,  Merete Mazzarella & Sabine Forsblom

Arenan C02:32 kl. 15.00

Kvinnans villkor genom decennierna

En diskussion om kvinnors frigörelse och samhällets syn på kvinnokroppen genom decennierna. Varför har kvinnans sexualitet uppfattats som så farlig?

Intervjuare Janina Orlov

 

Eva Frantz

Arenan C02:32 kl. 15.30

Kvinnan i backspegeln

Eva Frantz och Christel Sundqvist skriver om den unga kvinnans villkor på 1970- och 80-talet. Hur såg det ut? Vad har förändrats? Var skall vi lägga krutet framöver?

Intervjuare Wivan Nygård

 

Merete Mazzarella

Dalslandsmontern kl. 16.00

 

Sabine Forsblom

Sal K3 kl. 16.00–16.45

Klass, moderskap och trauman

Lyssna till tre författare som med fiktionens hjälp utforskar vad det innebär att vara kvinna. Agnes Lidbecks Förlåten är ett närgånget, detaljerat porträtt av två systrar och deras relation till de människor som kretsar kring dem: föräldrarna, männen och barnet. Caroline Ringskog Ferrada-Nolis roman Rich Boy spänner över hela nittonhundratalet och gestaltar villkoren för tre generationers kvinnoliv. Sabine Forsblom skriver om Betinkan som möter allt tonåren kan föra med sig av sprit, olycklig kärlek och lustar i en småstad på 1970-talet. Ett samtal mellan de tre författarna om klass och moderskap, trauman som går i arv, och ensamma mammor.

Moderator: Devrim Mavi

Arr: Natur & Kultur, Norstedts och Schildts & Söderströms

 

 

Karin Erlandsson & Eva Frantz

Arenan C02:32 kl. 17

Hur hemskt får det bli? Barnboken under lupp

Barn och banboksförfattare har alltid fascinerats av det hemska. Kan man aldrig få nog av hemskheter?

Intervjuare Johanna Lindbäck

 

LÖRDAG 29.9

 

Sabine Forsblom

Arenan C02:32 kl. 10.00

En myllrande, mustig roman

Betinkan är tonåring och kämpar med olycklig kärlek och en spritkonsumtion som hotar ta överhanden. Sabine Forsblom skriver initierat om en 70-talssmåstad med djupa klassklyftor, och en huvudperson som känner att hon inte riktigt duger.

Intervjuare Peik Henrichsson

 

Merete Mazzarella

Arenan C02:32 kl. 11.30

Biographia – Att skriva liv

Vilka material och metoder använder författaren sig av för att kliva in i andra människors liv och vistas där? Merete Mazzarella och Fredrik Hertzberg

Arr: Schildts & Söderströms, Svenska litteratursällskapet i Finland

Intervjuare Philip Teir

 

Malin Klingenberg

Litteraturscenen kl. 11.30-11.50

Lek fram din fantasi

I vuxen ålder har barnboksförfattarna Emma Karinsdotter och Malin Klingenberg insett att leken är en fantastisk inkörsport till fantasin. Emma botar skrivkramp genom att göra snöänglar och spionera på främlingar. Malin har insett att alla hennes hejdlösa idéer är en guldgruva för kreativiteten. Båda talar också varmt för ett mer generöst förhållande till kreativa processer. Idéer behöver inte vara dåliga även om de är underliga. Däremot kan de växa om de delas.

Intervjuare Ida-Lina Nyholm

 

Peter Sandström & Sabine Forsblom

Sal F3 kl. 12.00–12.20

Om nu och då, och om att blicka tillbaka

Peter Sandström och Sabine Forsblom skriver om ungdom och tidig vuxenhet ur ett självbiografiskt perspektiv. Som 50+ sitter de med facit på hand om hur det blev. Vilka berättelser är de viktiga, de som formar identiteten?

Moderator: Annina Rabe

Arr: Schildts & Söderströms

 

 

Ellen Strömberg

Sal H1 kl. 12.00–12.45

Farliga flickor

Vad händer när unga tjejer tar initiativet, makten och bestämmanderätten över sin egen sexualitet. Hur reagerar omvärlden och blir sexet bättre? Ellen Strömberg som debuterar med romanen Jaga vatten diskuterar med Cecilia Suhaid Gustafsson och Caisa-Stina Forssberg från podcasten Kulturens ABC om kvinnors sexualitet och samhällets syn på kvinnokroppen. Vika är strategierna som kulturer genom tiden använt sig av för att styra (unga) kvinnors sexualitet och varför har den uppfattats som så farlig att den behöver styras med fast (patriark)hand?

Arr: Schildts & Söderströms

 

 

Heidi von Wright

Arenan C02:32 kl. 12.30

En ny genre i litteraturen

Heidi von Wright spränger gränserna i poesin. Hennes dikter tangerar aforismkonsten men hon rör sig också inom seriekonsten, bildkonsten och som diktfilmare.

Intervjuare Katarina Gäddnäs

 

Heidi von Wright

Rum för poesi R17-18 kl. 13-14

Rum för poesi

Heidi läser i passet kl. 13-14

 

 

Peter Sandström

Arenan C02:32 kl. 13.00

Mannens nya roller

Vad skall mannen ikläda sig för roll när tjänsten som familjeöverhuvud och -försörjare lagts ner på grund av minskad efterfrågan?

Intervjuare Philip Teir

 

Malin Klingenberg

Arenan C02:32 kl. 13.30

Lek fram din fantasi

Leken är en fantastisk inkörsport till fantasin. Idéer behöver inte vara dåliga även om de är underliga. Däremot kan de växa om de delas. Det har barnboksförfattarna Emma Karinsdotter och Malin Klingenberg erfarenhet av!

Intervjuare Ida-Lina Nyholm

 

Matilda Södergran

Sal F2 kl. 13.00–13.45

Finland – den svenska poesins Eldorado?

Claes Andersson, Anna Möller-Sibelius, Fredrik Hertzberg, Per Stam, Matilda Södergran, Jonas Ellerström

Finland – den svenska poesins Eldorado?

Poesitraditionen på svenska i Finland är lång och livskraftig. Modernismen utgör guldåldern med Edith Södergran, Elmer Diktonius, Gunnar Björling och Henry Parland i spetsen. Nya urval, samlade skrifter och studier om dem utkommer ständigt. Också senare finlandssvenska poeter har stått i framkant vad gäller språklig lekfullhet och originalitet. Bollplanket har alltid varit traditionen, framför allt modernismen, men samtidigt också poesin i Sverige. Skiljer sig poesin mellan de två länderna och i så fall hur? Och vad är det som gör att det ständigt dyker upp nya, strålande poeter i det svenska Finland?

Medverkande: Fredrik Hertzberg, aktuell med en biografi om Björling, Anna-Möller Sibelius, aktuell med en studie om Gösta Ågrens, Lars Huldéns och Claes Anderssons 1960- och 70-talspoesi, Per Stam, redaktör för Henry Parlands dikter, Claes Andersson, aktuell med nya dikter, och Matilda Södergran, aktuell med diktsamlingen Överlevorna.

Moderator: Jonas Ellerström.

Arr: Svenska Litteratursällskapet i Finland, Schildt & Söderströms, Förlaget och Appell Förlag

 

 

Malin Klingenberg

Arenan C02:32 kl. 14.30

Årets barnboksskörd

Bokåret är full av fantastiska finlandssvenska barnböcker. Här får du tips om läsning för hela familjen, från böcker för babysar och dagisbarn till ungar i slukaråldern!  Lena Frölander-Ulf och Malin Klingenberg

Intervjuare Janina Orlov

 

Karin Erlandsson

Barnsalongen kl. 15.00-15.20

”Grattis till dig som har det här äventyret framför dig”

”Grattis till dig som har det här äventyret framför dig”, sade Martin Widmark om Karin Erlandssons bok Pärlfiskaren. Nu kommer uppföljaren Fågeltämjaren, en spännande äventyrsroman om Miranda som träffsäkert svingar sin yxa i smaragdkronorna och Iberis och de onda krafterna som kommer med vinterns intåg i den norra hamnstaden.

Karin läser högt ur sin bok och berättar om hur den kom till, hur hennes familj bidragit till boken och hur man gör päronmust.

Intervjuare Ebba Berg

 

Peter Sandström

Sal J1 kl. 15.00–15.45

Konsten att hålla sig kort

Novellerna är det nya svarta 2018. Vad är det i novellformatet som lockar en författare? Vad kan med fördel utryckas i det kortare formatet? Tre aktuella novellförfattare slår sina kloka huvuden ihop tillsammans med moderatorn Gabriella Håkansson. Dessa är: Andrea Lundgren, vars hyllade bok Nordisk fauna rör sig i glappet mellan dröm och verklighet, mellan saga och sanning, människa och djur; Peter Sandström, som i Mamma november betraktar den enhet som varken kan väljas eller väljas bort – familjen; samt Ia Genberg som undersöker människors och pengars värde i Klen tröst.

Arr: Natur & Kultur, Schildts & Söderströms och Weyler förlag

 

Matilda Södergran

Rum för poesi R17-18 kl. Passet mellan 15-16

 

Eva Frantz, Karin Erlandsson & Malin Klingenberg

Arenan C02:32 kl. 16.30

Berättelsen är bäst!

För knappt tre år sen utlyste S&S en skrivtävling för slukaråldern. Nu njuter vi av resultatet, möt de tre pristagarna och hör om deras vinnande böcker.

Intervjuare Larrie Griffis

 

Peter Sandström & Sabine Forsblom

Arenan C02:32 kl. 17.00

Om nu och då, och om att blicka tillbaka

Hur blev det i livet, vilka tåg gick och vilka hoppade du på och av? Vilka berättelser är de viktiga? Två 50+ författare med facit på hand blickar tillbaka på historierna och valen som format dem och ger eko i deras berättelser.

Intervjuare Peik Henrichsson

 

SÖNDAG 30.9

 

Karin Erlandsson & Malin Klingenberg

Arenan C02:32 kl. 10.30

Gäckande, outgrundliga inspiration

Varifrån kommer inspirationen och fantasin, går de att locka fram? Möt tre prisbelönta författare och fantasiexperter som använder sociala medier för inspiration och stöd.

Karin Erlandsson, Malin Klingenberg och Maria Turtschaninoff

Arr: Förlaget, Schildts & Söderströms

Intervjuare Janina Orlov

 

Peter Sandström

Arenan C02:32 kl. 11.00

Hur ensam är mannen?

Längtan efter närhet och oförmågan att nå fram är ett ständigt återkommande tema i Peter Sandströms nya novellsamling, Mamma november.

Intervjuare Peik Henrichsson

 

Heidi von Wright

Arenan C02:32 kl. 12.00

Viska, så lyssnar jag

Tua Forsström och Heidi von Wright är båda vänner av det sparsmakade, avskalade uttrycket. Detta märks i en lyhördhet inför det lågmälda, och i ett stilla lyssnande, en noga avvägd sparsamhet med orden.

Intervjuare Katarina Gäddnäs

 

Ellen Strömberg

Arenan C02:32 C02:32 kl. 13.00

Farliga flickor

Jaga vatten av Ellen Strömberg är en stark och unik debutroman som i fragment behandlar flickors och unga kvinnors vänskap och sexualitet på ett befriande rakt och rått vis.  Déa Solins ungdomsroman En spellista för sömnlösa nätter är en uppriktig skildring av att vara ung, bli kär, mista sin kärlek och så småningom hitta modet och kraften för att ta sig vidare. Tillsammans diskuterar de förälskelser och farliga flickor.

Arr: Förlaget, Schildts & Söderströms

Intervjuare Peppe Öhman

 

Heidi von Wright

Sal H1 kl. 14.00–14.45

Olika uttryck för poesi

Vad är skillnaden mellan poetry slam och spoken word? Vad är en chodd egentligen? Och framför allt, hur skiljer sig dessa former av poesi från mer traditionell bokpoesi? Tre poeter reder ut begreppen för oss. Poetry slam-mästaren Nino Micks Tjugofemtusen kilometer nervtrådar är en en direkt, lyrisk text om när det som flyter måste stelna. Spoken word-poeten Yolanda Aurora Bohm Ramirez’ Ikon är ett skoningslöst och kaxigt diktmanifest för frihet. Heidi von Wright, aktuell med samlingen mellanblad, tangerar aforismkonsten i sitt kortformat, men rör sig också inom seriekonsten, bildkonsten och som diktfilmer. Hon samlar också på borttappade udda lappar.

Moderator: Oskar Hanska

Arr: Brombergs Bokförlag, Norstedts och Schildts & Söderströms

 

Merete Mazzarella

Debattscenen kl. 15.15-15.45

Får alla verkligen vara med? Vad är nationell kultur i dag?

Nationalstater och en egen nationell kultur är begrepp som konstant omdefinieras. Hur inkluderas man i nationella kulturer i dagens värld? Vilken roll har konst- och kultur i integrationsprocesser i Sverige och Finland? Finns det strukturella hinder för människor med olika bakgrund? Är vi redo att inkludera andra erfarenheter i vår förståelse av oss själva?

Medverkar: Merete Mazzarella, Hannele Mikaela Taivassalo, Catherine Anyango-Grünewald

Arr: Hanaholmen, Polaris förlag, Schildts & Söderströms, Förlaget

Intervjuare Jaana Tamminen