”Romanen vet mer än författaren själv”

”Romanen vet mer än författaren själv”

Philip Teir berättar om sin nya roman Så här upphör världen.

Varför behövde denna bok bli skriven?

– Jag upplever inte att romaner ställer sådana anspråk, kanske en del facklitteratur gör det, böcker om viktiga händelser och personer. Fiktion kommer ofta inifrån. Jag hade tidigt en stark bild av stämningen i romanen, och det blev ett projekt för mig att försöka fånga den stämningen i en berättelse om den här familjen på stranden. Det handlar om en viss dämpad oro som finns i vår kultur just nu.

Hur arbetade du med romanen?

– Det tog ett tag att hitta rätt ton. Jag skrotade en hel del text under processen. Jag ville ha ett annat grundackord än i min förra roman Vinterkriget, och först handlade det bara om bilder. Det var en tung process att bygga ramarna för boken. Jag njuter mest i slutskedet då man kan forma texten på detaljnivå.

Finns det något självbiografiskt i boken?

– Det finns, men inte i koncentrerad form. Man kan inte peka på en person i romanen, men däremot kan man peka på helheten, på teman och stämningar. Romanen vet mer än författaren själv, först efteråt kan man se varför man skrivit det man skrivit. Människor är komplexa och jag kan lätt se mig själv i alla personer i boken.

Har du klimatångest? 

– Det har jag. Men jag är mer orolig för mänsklighetens oförmåga att hantera framtida kriser än för den globala uppvärmningen i sig. Vår stora utmaning blir att samarbeta och jag är lite pessimistisk i det här avseendet.

Varför krisar Eriks och Julias äktenskap?

– Jag tror att det är upp till läsaren att analysera mina romanfigurer. Men jag har läst väldigt få böcker om äktenskap som inte krisar, och det är inget uttalande om äktenskapet som institution utan om romanen som form. När jag läste Odysséen i litteraturvetenskapen var jag mera intresserad av Homeros som manlig figur och förhållandet till Penelope än om eventuella pojkäventyr.

Vilka teman vill du ta upp i kommande böcker?

– Jag tror att det alltid kommer att handla om relationer och familjer. Men just nu håller jag på och tittar på ett researchmaterial som kanske för skrivandet i en för mig ny riktning