Samfundet De Nio premierar finlandssvenska författare

Samfundet De Nio har vid sitt senaste sammanträde beslutat att utdela priser till tre finlandssvenska författare för deras litterära gärning.

Catharina Gripenberg premieras med 100 000 kronor, Claes Andersson med 125 000 kronor och Henrika Ringbom med 150 000 kronor. Schildts & Söderströms gratulerar alla pristagare!

Samfundet De Nio är en litterär akademi i Sverige, instiftad 1913 efter en stor testamentarisk donation av Lotten von Kræmer. Dess uppgift är främst att främja svensk skönlitteratur genom prisbelöningar.

Samfundet De Nio består för närvarande av följande ledamöter: Nina Burton, Kerstin Ekman, Madeleine Gustafsson, Gunnar Harding, Inge Jonsson (ordförande), Niklas Rådström, Johan Svedjedal, Anna Williams och Jonas Ellerström.