SLS belönade våra författare

Flera av Schildts & Söderströms författare fick pris under Svenska litteratursällskapets årshögtid söndagen den 5 februari.

Zinaida Lindén belönades med 20 000 euro för boken Valenciana med följande motivering:

I sin stilsäkra och skickligt komponerade novellsamling utforskar författaren globaliseringens samtidigt förvirrande och vitaliserande flöden. Också gränserna mellan de enskilda novellerna öppnas, när oväntade förbindelser mellan deras karaktärer framträder i denna insiktsfulla betraktelse över en ny värld i vardande.

Ett pris om 10 000 euro tillföll Catharina Gripenberg för diktsamlingen Handbok att bära till en dräkt.

Gripenberg konfronterar det förflutna och nuet genom släktforskning av egensinnigt och poetiskt märke. Med sina förvandlingar ikläder, avkläder och avkodar denna polyfona poesi såväl familjerelationer som samhälleliga maktstrukturer. Gripenberg vidgar perspektiven till det allmängiltigas vidder, och lyfter fram den ofta förbisedda skönheten hos verkligt engagerad litteratur.

Sofia Torvalds belönades med 10 000 euro för boken Bliv du hos mig.

I sin framställning, som rör sig i essäistikens skönlitterära gränsmarker, skriver Torvalds fram sin släkts historia. Det är en ärlig, dramatisk och vemodig berättelse om separationer och uppbrott, om förfäders val och den effekt de har på oss, och om de val som vi själva gör här och nu.

Slutligen fick också Peter Sandström, som samma dag mottog Runebergspriset, ett pris om 10 000 euro för romanen Laudatur.

Åttiotalets Nykarleby och dagens Åbo är två oupplösligt förenade parallellvärldar i denna lika vemodiga som klarsynta meditation över sårbar manlighet, sköra familjerelationer och åldrandets obeveklighet. Laudatur är något så märkvärdigt som en desillusionsroman som tycks utmynna i en stilla förtröstan.

Vi gratulerar alla pristagare!