Vårt program på
Bok & Bibliotek i Göteborg

Våra aktuella författare på årets mässa är Jörn Donner, Karin Erlandsson, Anna Lindholm, Merete Mazzarella, Katarina von Numers-Ekman, Philip Teir och Kjell Westö. Martina Moliis-Mellberg uppträder i det alternativa programmet som arrangeras av Götebogs litteraturhus och Radikal bokmässa.

Finland är temaland på årets mässa, hela det digra Finland 100 programmet är samlat här.

TORSDAG 28.9

kl. 10- 10.45
Sal K3
Det livslånga läsandet
Bildning och läskunnighet har varit en hörnsten i nationsbygget i det nu hundraårsfirande Finland. Modersmålsundervisningen är ett av de viktigaste ämnena i skolan och en viktig förklaring till Finlands skolframgångar i PISA-mätningarna. Samtidigt inverkar digitaliseringen på ungas läskompetens och ställer läskunnigheten inför allt större utmaningar, men även möjligheter. Hur kom läskunnigheten att bli en framgångsfaktor för det nordiska nationsbygget och skolan? Hur främjar vi läskunnigheten i Finland och Sverige?
Medverkande: Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen, finlandssvenska läsambassadören Katarina von Numers-Ekman och ledamot i regeringens läsdelegation författaren Martin Widmark.
Moderator: Anders Eriksson, direktör, Finlandsinstitutet.
Arrangör Finlandsinstitutet

kl. 16
Finlandsmonterns Arena
Det livslånga läsandet
Finlands skolframgångar i PISA-mätningarna kan ofta härledas till den goda modersmålsundervisningen och läskunnighet. Digitaliseringen ställer läskompetensen hos unga inför utmaningar, men öppnar även nya möjligheter.
Medverkande: Finlandssvenska läsambassadören Katarina von Numers-Ekman, Olli Määttä, lärarutbildare, Helsingfors Normallyceum
Moderator: Anders Eriksson
Arrangör Finlandsinstitutet

FREDAG 29.9

kl. 11-11.20
Sal F4
Episk Helsingforsskildring om kärlek och vänskap
Den svavelgula himlen handlar om den mäktiga familjen Rabell, märkt av både rikedom och tragedi, och om den uppslitande och långvariga kärleksrelationen mellan Stella Rabell och romanens berättare. Det är Kjell Westö när han är som mest drabbande.
Moderator: Kerstin Wixe
Arrangör Schildts & Söderströms och Albert Bonniers förlag

kl. 13:00-13:20
Scen Se Människan, G02:10
Så här upphör världen
Hur lever den som vet att världen snart kommer att gå under? Det frågar sig Philip Teir i sin nya roman om ett äkta par vars underliggande konflikter blossar upp när katastrofen hotar. Philip Teir samtalar med Esbjörn Hagberg.
Arrangör Svenska kyrkan, Natur & Kultur

kl. 13:00-13:15
Svenska PEN:s monter
Kjell Westö, högläsning

kl. 14.00-14.30
ABF:s monter
Kjell Westö, samtal med Elisabeth Åsbrink

kl. 17-17.45
Sal K2
Livet – en klassfråga?
Hur mycket kan du påverka ditt liv och hur det utvecklar sig? Är du alltid, åtminstone i någon mån, fången i din klass och styrd av den i dina livsval? I sin senaste roman Den svavelgula himlen rör sig Kjell Westö i olika tidsplan, från 70-talet till nutid, i en episk Helsingsforsskildring om kärlek och vänskap. Och om hur våra drömmar och föreställningar färgas och förändras av kön, klass och tidens gång. Kjell Westö är en av de främsta finlandssvenska författarna idag. Han tilldelades Finlandiapriset för Där vi en gång gått (2006). Hägring 38 (2013) nominerades till både Augustpriset och Finlandiapriset och tilldelades Nordiska rådets litteraturpris 2014.
Moderator: Kerstin Wixe
Arrangör Schildts & Söderströms och Albert Bonniers förlag

kl. 17.30
Finlandsmonterns Arena
Fängslande läsning
I En annan Bea Bladh skapar Katarina von Numers-Ekman en stark stämning av mysterium. Hur gör hon? Förankringen i det lokala och i samtiden är också centrala ingredienser i den här boken som passar en bred målgrupp.
Moderator: Janina Orlov
Arrangör Schildts & Söderströms

LÖRDAG 30.9

kl. 9.30
Finlandsmonterns Arena
Kuopio eller Helsingfors som litterär scen
Sirpa Kähkönen och Kjell Westö befolkar sina hemstäder med människor ur olika perspektiv i klass och tid, relationer utvecklas med historisk bakgrund. Nu handlar böckerna om två idealister som flyr till Sovjet, eller helsingforsare från 1960-talet till nutid.
Moderator: Janina Orlov
Arrangör Finlandsinstitutet

kl. 10.00-10.30
Aftonbladets monter
Kjell Westö uppträder i Aftonbladets monter

kl. 10.30-10.50
Sal F5
Om livets mening och meningslöshet
Merete Mazzarella går till kärnan och undrar över livets mening i en tid då fundamentalism och våldshandlingar dominerar nyhetsflödet. Hon skriver om det onda och det goda, om medkänsla och förlåtelse utan att för den skull vara religiös. Philip Teir tar i sin andra roman upp frågan om hur vi ska leva om vi vet att världen snart kommer att upphöra. Tillsammans reflekterar de över de stora frågorna och valen i livet. De samtalar om hur vi kunde leva ett bättre och mer etiskt liv i dagens värld.
Moderator: Daniel Sjölin
Arrangör Schildts & Söderströms och Natur & Kultur

kl. 10.30
Finlandsmonterns Arena
Berättelsen är bäst!
Pärlfiskaren är en äventyrsroman om längtan, begär och vänskap, om vad som egentligen är viktigt i livet. Följ med författaren Karin Erlandsson på en resa till ett främmande med alldeles självklart land med nya ljud, smaker och dofter.
Intervjuare: Peppe Öhman
Arrangör Schildts & Söderströms

kl. 11.00 -11.30
SvD:s monter
Kjell Westö uppträder i Svenska Dagbladets monter

kl. 11
Finlandsmonterns Arena
Märklig är nu världens gång
Ett rikt material av dagböcker och brev berättar om hur Helsingforsarna tog sig igenom de mest dramatiska månaderna i Finlands historia från generalstrejken i november 1917 till slutet av 1918. Jörn Donner har tillsammans med historieforskare Samu Nyström samlat ett urval av dessa berättelser i boken Märklig är nu världens gång.
Donner samtalar med Anna Lindholm, som skrivit boken Projekt Ines om fem kvinnoöden i inbördeskrigets Finland.
Arrangör Schildts & Söderströms

kl. 11.30
Finlandsmonterns Arena
Familje- och naturkatastrofer
Den finlandssvenska familjen spricker under sommarlovet i romanen Så här upphör världen.
I romanen Seitsemäs kevät söker mamman i den svenska familjen lösa sina problem på vägar som leder ända till Indien. Ingenting blir som man tänkt sig.
Moderator: Liisa Paavilainen
Arrangör Finlandsinstitutet

kl. 12.30
Finlandsmonterns Arena
Den svavelgula himlen
Kjell Westös nya, episka roman spänner från det solblekta 1960-talet till vår mörka tid. Den svavelgula himlen är en berättelse om generationer, familjeband, kärlek och vänskap över tid, men också en skildring av hur vi stämplas av klass, av den miljö vi fötts in i.
Moderator: Peik Henrichson
Arrangör Schildts & Söderströms

kl. 14-14.20
Scen Se Människan G02:10
Berätta om mörkret
Kjell Westös nya roman Den svavelgula himlen handlar om den mäktiga Helsingsforsfamiljen Rabell, om kärlek och vänskap. Men den är också en genomlysning av hur våra drömmar och föreställningar färgas av kön, klass och tidens gång. Han samtalar med Elisabet Pettersson.
Arrangör Svenska kyrkan, Albert Bonniers Förlag

kl. 14.30-14.50
Sal F5
Tolk för ett land och ett folk
Kjell Westö är en av Finlands största författare. Han har gett oss oförglömliga historier både om vårt förflutna och om vår samtid. Vilket är författarens ansvar då hen tolkar ett lands historia? Hur känns det att bära rollen av tolk för ett helt folk?
Moderator: Yukiko Duke
Arrangör Schildts & Söderströms och Albert Bonniers förlag

kl. 15-15.45
Sal K3
Samtal om åldrandet, vänskapen och döden
De största frågorna berör oss alla. I boken Om livets mening reflekterar professorn och författaren Merete Mazzarella kring ämnen som mening, ondska, godhet, medkänsla och förlåtelse. I Från ett cafébord i Paris frågar sig professorn och författaren Owe Wikström varför tomheten så ofta gör sig påmind under livets gång, men finner hopp i vänskap och goda samtal. I skuggan av sommaren är en roman av Peter Strang, cancerspecialist och professor, om livslängtan och vänskap – med döden som fond. Möt de tre professorerna i ett samtal om livet och döden, åldrandet och meningen, under ledning av journalisten Anna Lindman. Arrangör Libris, Verbum, Schildts & Söderströms, Studieförbundet Bilda

kl. 15
Finlandsmonterns Arena
Hur väcka läslust?
Bland alla passioner i livet är läslust en av de viktigaste, och den ska gärna födas så tidigt som möjligt. Hur skriver man en bra berättelse som unga verkligen vill läsa? Vilka ingredienser ska vara på plats?
Katarina von Numers-Ekman samtalar med Mia Österlund.
Arrangör Schildts & Söderströms, Finlandsinstitutet

kl. 15.30
Finlandsmonterns Arena
Finlands inbördeskrig ur kvinnoperspektiv
Genom brev och intervjuer, arkiv och egna reflektioner närmar sig Anna Lindholm fem kvinnor i inbördeskrigets Finland år 1918 i boken Projekt Ines. Hon berättar vår historia på ett nytt sätt, genom ett modernt sinne, slår hål på historieskrivningen och öppnar för nya frågor.
Moderator Peik Henrichson
Arrangör Schildts & Söderströms

kl. 16-16.45
Sal J1
När tillvaron kantrar
Hur agerar vi som människor när det välbekanta och trygga är på väg att försvinna? I Philip Teirs roman Så här upphör världen smyger sig känslan av undergång på i den österbottniska semesteridyllen, där en kärnfamilj mitt i livet ska få en lång sommar tillsammans. I Åsa Avdics politiska dystopi Isola urartar ett sociologiskt och psykologiskt test till en livshotande situation på en kursgård i skärgården. Jerker Virdborgs Sommaren, syster är en suggestiv dystopi om ett krigsdrabbat Sverige där två syskon betalar ett högt pris för att överleva och nå friheten. Med förläggaren Stephen Farran-Lee som moderator samtalar de tre författarna om hur vi agerar när tillvaron ställs på ända.
Moderator: Stephen Farran-Lee
Arrangör Schildts & Söderströms, Natur & Kultur och Albert Bonniers förlag

kl. 16.30-16.50
Psykologiscenen, C-hallen C05:31
Vad är ett gott liv?
Författaren Merete Mazzarella i samtal med psykologen Allan Linnér om sin nya bok Om livets mening. Med egna upplevelser och reflektioner, omvärldsanalys och filosofiska resonemang ställer hon nya frågor i en värld av gråskalor och skarpa kontraster: överflöd och flyktingströmmar, globalisering och murar, våldsamma dataspel och kärlek i realtid över kontinenter.
Moderator: Allan Linnér
Arrangör Schildts & Söderströms

kl. 16.30-17.20
Världskulturmuseet, Södra Vägen 54(Seminarierum 2)
Läsa & lyssna
I ett oavbrutet flöde avlöser röster varandra: i det här rummet kan du under hela dagen lyssna & ta del av variationen & rikedomen inom den samtida svenska litteraturen. ELIS BURRAU & JOHANNE LYKKE HOLM är våra guider genom en mångfald av röster & berättelser. Varmt välkommen att ta din plats & lyssna & att komma & gå som du vill.
Martina Moliis-Mellberg uppträder som andra poeten i passet

SÖNDAG 1.10

kl.9.30-9.45
DN:s monter
Philip Teir samtalar med Jerker Virdborg i DN:s monter

kl. 10
Finlandsmonterns Arena
Litteraturens inverkan på livet
Hur ser förhållandet mellan livet och litteraturen ut? Vilken plats har läsandet i livet? Tatjana Brandt, aktuell med essäboken Fängslad, diskuterar med Merete Mazzarella som behandlar de stora frågorna i boken Om livets mening.
Arrangör Förlaget, Schildts & Söderströms

kl. 10.45-11.00
DN:s monter
Kjell Westö uppträder i DN:s monter

kl. 11-11.20
Sal F2
Hur kan man leva, när omvärlden känns orolig?
Hur lever vi med oro? Om så för klimatförändringar, terror, eller rentav sprickorna i det egna äktenskapet? Mellan raderna -poddens Karin Jihde och Peppe Öhman i ett samtal med författaren Philip Teir, aktuell med Så här upphör världen.
Arrangör Schildts & Söderströms och Natur & Kultur

kl 11-12
Radikal bokmässa 2017. Kvinnofolkhögskolan, ingång Masthuggstorget
Kaféet: Petra Mölstad – Vi har hägn
Petras programpunkt gästas  av Freke Räihä, Anna Jörgensdotter och Martina Moliis-Mellberg

kl. 11.30-11.50
Bonniers scen
Kjell Westö uppträder på Bonnierscenen

kl. 11.30
Finlandsmonterns Arena
Finlands inbördeskrig 1918 och fånglägerhelvetet
Året efter att Finland blev självständigt utbröt inbördeskrig. Den vinnande vita sidan var den som först skrev sin historiska version, men under senare år har det utkommit mer objektivt kritisk historieskrivning. Vad hände egentligen under detta brutala år i Finlands historia och vilka blev följderna?
Med Sture Lindholm, Anna Lindholm, och Sirpa Kähkönen.
Moderator: Peik Henrichson
Arrangör Finlandsinstitutet, Schildts & Söderströms, Proclio

kl. 12
Finlandsmonterns Arena
De största frågorna berör oss alla
I sin senaste essäbok gör Merete Mazzarella skillnad på meningen med livet och mening i livet, och hon visar hur slump, öde och val påverkar oss. I en värld av gråskalor och skarpa kontraster ställer hon nya frågor. De stora tankarna berör oss alla; hos Mazzarella förstår vi hur.
Arrangör Schildts & Söderströms

kl. 12.30
Finlandsmonterns Arena
Kritiken i kris – om den professionella läsningens viktighet
Hur går det för kritikerna idag, vem betalar och publicerar dem? Tatjana Brandt och Annina Rabe samtalar med Philip Teir.
Arrangör Förlaget

kl. 13-13.20
Sal F4
Att skriva historia
Finland fyller 100 år och romanerna om landets brokiga historia är många. Stormän och krig är på agendan men vem skriver om den lilla människan? Vilka öden riskerar att eventuellt glömmas bort när tidigare liv sätts på pränt? I en tid då motsättningarna ökar diskuterar författarna Kjell Westö och Johanna Holmström vikten av att lära sig av det förflutna. Det som har skett är kanske närmare än vi tror.
Moderator: Ebba Witt-Brattström
Arrangör Schildts & Söderströms, Albert Bonniers förlag och Förlaget

kl. 13-13.45
Sal K2
Finlands inbördeskrig 1918 och fånglägerhelvetet
Året efter att Finland blev självständigt utbröt inbördeskrig. Den vinnande vita sidan var den som först skrev sin historiska version, men under senare år har det utkommit mer objektivt kritisk historieskrivning. Varför dröjde det så länge innan den fullständiga, icke-partiska tolkningen nådde fram? Vad hände egentligen under detta brutala år i Finlands historia och vilka blev följderna? Har de personliga tragedierna som utspelades konsekvenser än i dag? Hur kom det sig att småstadsidyllen Ekenäs stämplades som ett fånglägerhelvete? Medverkande: Sture Lindholm, som skriver om fånglägret Dragsvik i Ekenäs, Anna Lindholm, som genom brev och intervjuer, arkiv och egna reflektioner närmar sig fem kvinnor i inbördeskrigets Finland i boken Projekt Ines. Jörn Donner, tillsammans med Samu Nyström, aktuell med Märklig är nu världens gång. Kollektiv Helsingforsdagbok 1917-1918, en bok om inbördeskriget med autentiska, personliga berättelser, och Sirpa Kähkönen, som i Granitmannen skriver om släktingar som var internerade i fånglägret i Ekenäs. Moderator: Ulrika Knutson, litteraturkritiker.
Arrangör Finlandsinstitutet, Schildts & Söderströms, Proclio och Lind & Co

kl. 13
Finlandsmonterns Arena
Om livets mening och meningslöshet
Merete Mazzarella och Philip Teir reflekterar i sina färska böcker över de stora frågorna och valen i livet. Författarna ger också sin bild av samhället och frågar sig hur vi kunde leva ett bättre och mer etiskt liv i dagens värld.
Moderator: Janina Orlov
Arrangör Schildts & Söderströms

kl. 14
Finlandsmonterns Arena
Tolk för ett land och ett folk
Kjell Westö är en av Finlands största författare. Han har gett oss oförglömliga historier både om vårt förflutna och om vår samtid. Vilket är författarens ansvar då hen tolkar ett lands historia? Hur känns det att bära rollen av tolk för ett helt folk? Ebba Witt-Brattström intervjuar.
Arrangör Schildts & Söderströms och Albert Bonniers förlag

kl. 14.30
Finlandsmonterns Arena
Hur förhåller vi oss till saker som tar slut?
Med debutromanen Vinterkriget visade Philip Teir att han är en vass äktenskapsskildrare. Även i hans andra roman Så här upphör världen står en familj i centrum. Det är en berättelse om livsval och lögner, om barndom och vuxenhet. Hur lever vi om vi vet att världen snart kommer att upphöra? Ebba Witt-Brattström intervjuar.
Arrangör Schildts & Söderströms

kl. 14.30-14.50
Sal F2
Hur väcka läslustar?
Bland alla passioner i livet är läslust en av de viktigaste. Och lusten till läsning ska födas så tidigt som möjligt. Hur skriver man en bra berättelse som unga verkligen vill läsa? Vilka ingredienser ska vara på plats?
Med Karin Erlandsson, Katarina von Numers-Ekman och Martin Widmark.
Moderator: Lisa Bjärbo
Arrangör Schildts & Söderströms

kl. 15.00-15.20
Bildningsscenen, plan 1
Rörelsen mellan det välbekanta och det främmande
Philip Teir läser på Bildningsscenen.