Vi flyttar

Schildts & Söderströms flyttar till Snellmangatan 13 i Kronohagen i centrala Helsingfors i oktober.

Huset ägs av Svenska litteratursällskapet och vd Mari Koli gläder sig över att förlaget snart arbetar i ett hus där ägarens främsta mål är att verka för den finlandssvenska kulturen.

För närmare information, kontakta:

Mari Koli

mari.koli@sets.fi

Tfn: 045 657 98 08