Wareliuspriset till Merete Mazzarella

Wareliuspriset till Merete Mazzarella

Merete Mazzarella tilldelades den 30 juli Finlands facklitterära författares största pris, Wareliuspriset om 12 000 euro. Priset ges årligen till en fackboksförfattare som har en bred och högklassig fackboksproduktion bakom sig eller som har gett ut böcker av stor betydelse för den finländska facklitteraturen. Priset finansieras med de upphovsrättsmedel som Kopiosto samlar in. Wareliuspriset har delats ut sedan år 1985

Prismotivering

Bredden på filosofie doktorn, fackbokförfattaren och professor emerita i nordisk litteratur Merete Mazzarellas litterära produktion är respektingivande. Vid sidan av vetenskapliga verk har Mazzarella gett ut bland annat memoarer och essäsamlingar. Största delen av hennes produktion är tillgänglig på de båda inhemska språken, och dessutom har flera verk översatts till bland annat danska och tyska. Bakgrunden som litteraturforskare syns i böckernas mångsidiga utflykter i världslitteraturen. I verken finns nyfikenhet, mod och äkthet som förs samman med det lästa och det inlärda. Citat, referenser och funderingar bildar en intressant och omskakande helhet, om temat så är äktenskap, skilsmässa, att vara dotter eller skapandet av en världsbild.

Merete Mazzarella skriver om teman som är viktiga för ett mänskligt liv, så som åldrande, minnen, vikten av att läsa, mor- eller farmoderns roll i barnuppfostran, ödet och det goda livet. Den senaste djupdykningen handlar om inget mindre än livets mening. Samtidigt behandlar författaren i sina böcker även dagsaktuella brännande samhälleliga frågor från våld till terrorismens hotbilder eller åldringars ställning. Grundpelare i Mazzarellas produktion är en öppenhet för livets mångfald, vänskap, samtal, hopp, vardag och förundran. Merete Mazzarellas produktion tilltalar olika slags läsare; från ung till gammal, från studerande till proffsläsare. Bibliotekens låneköer visar i sig redan hur brett Mazzarellas teman berör. Mazzarella närmar sig sina teman från olika håll och besvarar inte de stora frågorna åt läsaren utan utmanar hen att undersöka dem.