Ursel Allenstein & Ralf Andtbacka & Peter Mickwitz (red.)

27 år, elva poeter, en antologi

Ny finlandssvensk dikt 1987-2014

Dikt som den ser ut idag

Denna antologi är en översikt av finlandssvensk dikt från närmare tre decennier. Flera generationer är representerade, likaså olika inriktningar och betoningar. Det gemensamma för de elva poeterna är att de sökt sig bortom upptrampade stigar och på så vis förändrat bilden av den finlandssvenska poesin. Resultatet är mångsidig och vital dikt med kapacitet både att överraska och utmana. Medverkande: Ralf Andtbacka, Eva-Stina Byggmästar, Agneta Enckell, Catharina Gripenberg, Stefan Hammarén, Peter Mickwitz, Henrika Ringbom, Cia Rinne, Oscar Rossi, Matilda Södergran och Heidi von Wright. Urvalet åtföljs av en essä av Fredrik Hertzberg.
Urvalet utges även på tyska inför bokmässan i Frankfurt där Finland är temaland i år. En engelsk översättning utkommer 2015.

Recensioner

  

27 år, elva poeter, en antologi