Bo Carpelan

Axel

Axel Carpelan (18581919) var Jean Sibelius vän, ateljékritiker och inspiratör. Då Axel dog skrev Sibelius För vem skall jag nu komponera?
Axel växte upp på släktgården Odensaari utanför Åbo. Han var musikaliskt begåvad och i sin ungdom drömde han om en violinistkarriär men i stället präglades hans liv av en samhet, sjuklighet och känslan av tillvarons meningslöshet. Mötet med Sibelius blev viktigt. Från det första anonyma brevet 1900 till sin död 1919 var Axel den som uppmunt rade och stödde Sibelius. Axel, som själv var utfattig, lyckades flera gånger ordna ekonomiskt bistånd till sin vän och Sibelius tillägnade Axel sin andra symfoni.
Axel är en av höjdpunkterna i Bo Carpelans rika författarskap. I romanen skildrar han Axel Carpelans mycket begränsade livsomständigheter samtidigt som han ger en bred skildring av storfurstendömet Finland från hungersnöden 1868 till de sista dramatiska decennierna fram till självständigheten.
Sällan har det skrivits så äkta och så djupt om musiken och om skapandet, om dess berusning, groteska lekar och smärt samma besvikelser
C.G. Bjurström, Måndasjournalen
Tänk om slutsumman av Carpelans bemödanden ligger i erövringen av det högsta mästerskapet som prosaist? Tänk om romanen Axel framstår som summan av hans konst både ifråga om det språkliga uttrycket och livsåskådningen?
Göran Schildt, Svenska Dagbladet

Axel
Slutsåld