Kjell Lindblad

Bågskytten

Ute på trappan stod ett äldre par som såg ut som om de klätt upp sig för att gå till kyrkan. En lång och skinntorr man och en gråhårig liten kvinna.
Är du, började mannen och nämnde mitt namn.
Jag skakade på huvudet.
Men din bror då, är han hemma? fortsatte mannen.
Jag har ingen bror, sa jag. Han är död.

I Kjell Lindblads noveller verkar människor vid första anblicken leva som folk gör mest. Barnen går i skolan, och de vuxna arbetar och går kanske på krog ibland. Men under ytan finns en hemlighet, en gåta vars lösning är nära, men ändå utom räckhåll.

Bågskytten är Kjell Lindblads nionde bok sedan debuten med Före sömnen (1984). Hans högklassiga novellkonst präglas av språklig precision och en orädd behandling av frågor om förlust, skuld och försoning.

Recensioner

Novellsamlingens styrka är hur väl Lindblad kan gräva sig in i en människas mörker. Han  blundar inte för en människas trauma och förskönar inte sorg. Karaktärerna kan vara förlorade i sin egen sjukdom men ändå kännas nära. Jag kommer ur novellsamlingen med en känsla av att ha lärt mig någonting nytt om människosläktet.
Lotta Westerlund, Västra Nyland
 

"Stämningen i novellerna är unik och direkt stilbildande. Det gör att nästan varenda novell får ett lyft som imponerar och tilltalar. Helsingforsaren Kjell Lindblad, som fyllde 70 år i januari, är i sitt livs form. Sällan upplever man så här fängslande skildringar i lämpligt koncentrerad form mellan två pärmar." Egil Green, Östnyland

"Kjell Lindblad har verkligen en förmåga att spänna bågen till bristningsgränsen och ladda sina texter med komplexa och motstridiga känslor - av skam och skuld, svek och svärta, sorg och smärta. Få kan som Kjell Lindblad beskriva känslan av främlingskap, instängdhet och utestängdhet, alltings flyktighet och förgänglighet." Marit Lindqvist, Svenska Yle

"Monologen om kriget, den gamle mannens svada som forsar ur honom redan före jagberättaren slår sig ner vid hans bord och fortsätter efter att han lämnat det, är dessutom en av de starkaste krigsskildringar jag läst. Bortom hjältar och fronter, rotad i vardag och barndom, träffar den rätt i solar plexus." Freja Rudels, Åbo Underrättelser

"I det senare fallet tränger författaren djupt in i barns upplevelser, ja, med en så känslig blick och så djup inlevelse att jag under läsningens gång inte kan låta bli att associera till Astrid Lindgren." Björn Gustavsson, Kiiltomato

"Författaren behärskar konsten att subtilt föra berättelsen dit han önskar. Det är inga stora gester, obehaget kommer krypande." Yvonne Granqvist Schultz, Österbottens Tidning

Bågskytten
E-bok Mjuka pärmar

28.00 €

Köp