Redaktörer: Claes Andersson , Tua Forsström, Mikaela Hasán & Sanna Huldén

Den brinnande vargen

Dikter från DuvTeatern

Dikterna från DuvTeaterns succé­föreställning

DuvTeatern är en fri teatergrupp för skådespelare med intellektuell funktionsnedsättning verksam i Helsingfors sedan 1999. Våren 2012 inledde DuvTeatern ett poesiprojekt där teaterns skådespelare skapade egna dikter i verkstäder ledda av poeterna Claes Andersso­n och Tua Forsström. Ett urval av de här dikterna utgjorde stommen i succéföreställningen Den Brinnande Vargen en soaré med DuvTeatern på Klockrike Diana våren 2014. Föreställningen belönades med Antoniapriset 2014 och Thalia-priset 2015.

I diktantologin Den brinnande vargen finns alla dikter från DuvTeaterns föreställning samlade, tillsammans med dem som inte fann sin plats på teaterscenen. I dikterna behandlas en mångfald teman, som identitet, kärlek och vänskap, döden, naturen och Gud. Ofta närmar sig dikterna stora filosofiska frågor genom det personliga en upplevelse, tanke eller detalj. Också skapandet och skrivandet tas upp i många av dikterna. Författarna har låtit sig inspireras av andra finlandssvenska poeter och i antologin ingår bl.a. en diktsvit som skrivits med utgångspunkt i Edith Södergrans dikt »En önskan».

Med dikter av Ragnar Bengtström, Marina Haglund, Yvonne Heins, Karolina Karanen, Irina von Martens, Tanya Palmgren, Pia Renes, Lotte Schauman, Elias Simons, Johan Blomberg och Victor Lehtinen.

Varifrån kommer dikter?
»Dikterna kommer från hjärtat, inifrån. Man kan sitta och funder­a hur dikterna ska bli, då kommer dom snabbar­e. Ibland kan dikterna komma oppifrån rymden också, det är spännand­e. Man blir glad själv också liksom.» 
Yvonne Heins, författare

Recensioner

  

Den brinnande vargen Provläs
Slutsåld