Birgitta Ekström Söderlund

Den kostbara pärlan

Hangö badanstalt 1879-1939

Minnena av badhustiden i Hangö låter som kapitel i en roman: Alla rika, vackra ryskor med ett litet hov, parfymdoften i Badhusparken, siden frasade, fina spetsar vippade, fötter i lackskor trippade bland tallarnas rötter och augustimånen lyste över romanser och tragedier ... Livet var som en roman.
Hangö stad grundades 1874 just då vinterhamnen och järnvägen dit hade blivit färdiga. Man tänkte sig att Hangö skulle bli en storstad på sydkusten mellan Helsingfors och Åbo.  Sjöfarten skulle ge staden inkomster om vintern, men på sommaren var också de andra hamnarna i landet verksamma och konkurrensen hård. Redan i ett tidigt skede beslöt man därför att grunda en badanstalt i Hangö, så att den nya staden skulle få inkomster också sommartid.
Hangö badhus blev färdigt år 1879. Samma år byggdes Casino, som till en början kallades Societetshuset och senare Brunnshuset. Badhuslivet förde med sig de första resenärerna till Hangö och de kort- och långvariga gästerna livade upp staden. Statsmän, furstar, grevar och baroner gästade Hangö och celebriteterna glänste i varandras sken. Tidens mest kända konstnärer framträdde i Hangö. Hangö var hela Nordens badort nummer ett.
Idag återstår endast Casino, restaurang Park samt den lilla mareografbyggnaden och rester av bryggan, men boken gör en dubbelexponering av landskapet: när man läser Birgitta Ekström Söderlunds kunniga text och ser de tjusiga fotografierna från badets storhetstid är det som om kände man en doft av de stiliga ryska badgästernas parfym.
En vacker bok om en fascinerande tid! Perfekt för kulturhistoriskt intresserade och för Hangös sommargäster.
Utkommer även på finska på Schildts.
Pressröster:

"Det råder ingen tvekan om att författaren Birgitta Edström Söderlund, tidigare chef på Hangö museum, verkligen kan sin historia, sitt Hangö och &am

Den kostbara pärlan