Leif Salmén

Den underjordiska moskén

Med utgångspunkt i den europeiska krisen skärskådar Leif Salmén de motstridiga tendenser som ingår i den västerländska idétraditionen och som nu försätter samhället i gungning. Han skriver om den blinda marknadsfundamentalismen, analyserar terrorismen som fenomen och söker källorna till den sekulära utopism som präglar det ideologiska landskapet. 

I sina essäer resonerar Salmén kring idéernas vandring inom och mellan kulturerna. Han följer deras vindlande rotgångar i de heliga skrifterna, i 1600-talets England och uppkomsten av en allmän opinion, i utopiska experimentsamhällen, på Wall Street och, i den avslutande texten Den underjordiska moskén, i Konstantinopel / Istanbul: Under promenader i Galata omges man således av samtliga levantiska kulturer och deras historia, också den genuesiska och venetianska och därmed västeuropeiska och latinska. Här fattar man utan möda vidden av och tyngden i en frågeställning som den europeiska och västerländska kulturen tidigare var och kanske fortfarande är upptagen av: Jerusalem eller Aten? Vilka arv hade vi att värna och fullfölja. Vilka stigar erbjöd de vackraste utsikterna för att upptäcka de mest värdefulla erfarenheter som kulturerna bar på? 

Recensioner

Ämnet är hela den utmanande historiska komplexitet människan har lagrat på sig under sitt jordiska rumsterande. ...

Boken granskar den kris vi befinner oss i och hur vi har hamnat där. Den benar i de långa tanketrådar, idétraditioner, som har tvinnat till det för oss. Salmén kombinerar fakta och tankar ur sin kopiösa pålästhet. Här ges åtskillig historieundervisning ...

Den underjordiska moskén är en föga glättig bok. För utopiska utvägar varnar den dessutom med eftertryck. Man avslutar den sorgsnare och klokare ...

Clas Zilliacus, Ny Tid
 

Hur lätt är det inte att bli förförd av lysande, briljant essäkonst?
Kaj Hedman, Vasabladet

I min fysiska och litterära umgängeskrets finns det tror jag ingen annan, som på samma sätt förenar ekonomisk-politisk analys med en suveränt litterärt essäistisk formuleringsförmåga. Därför är det kanske inte så överraskande att man i Salméns böcker hela tiden finner citat av Walter Benjamin. Han känner själv sitt släktskap. ...

Hans roll, som djävulsk politisk journalist, var redan för länge sedan att få oss att tappa liknöjdhetens och självbelåtenhetens fotfäste. Den behandlingen är vi välförtjänta av och mår därför gott att för ögonblicket låna hans spegel. 

Nils Torvalds, Hufvudstadsbladet

 

... en skicklig reseskildrare och samtidskritiker. 

... femton korta och välskrivna essäer som verkligen är gjorda för läsning. Inga onödiga krumbukter här inte, ett avskalat språk som samtidigt är stilrent och genomsyrat av stor ironi, men inte förakt. ...

Den underjordiska moskén erbjuder kort och intensiv njutning.

Mats Hilli, Österbottens Tidning

Den underjordiska moskén Provläs

6.21 €

Köp