Torsten Pettersson

Det osynliga

Tillvaron är mer än vi anar

Efter att ha breddat sitt författarskap mot internationellt framgångsrika brottsromaner ger Torsten Pettersson nu åter ut en diktsamling, sin tionde. Där gestaltas ett hav som svallar i oss, en tystnad i diktens ord, en närvaro. I naturen och i oss själva finns krafter som kan berika den som vill öppna sig. Då blir världen magisk:

Så kan en människa lägga sig och sjunka ner i mörkret, smälta in i människan som väntar där. Tillsammans kan de flyta upp och vakna, se de gröna träden och de vita molnen. Resa sig ur gräset. Gå tillbaka in i livet.

Ur sådana djup under den begränsande individuella tillvaron växer också en djupare förbindelse med andra människor i berörande dikter om en bortkommen kvinna på ett kafé, om en alzheimerpatient och hans hustru, om barnen som föll offer för massakern i Beslan.

Det osynliga öppnar på ett förunderligt sätt sinnet för det som finns omkring oss och inom oss men blir skymt av vardagslivet. I denna bok är människan större än hon tror och tillvaron mer än hon anar.

Recensioner

Det osynliga är en välbalanserad helhet som fint uttrycker pendlingarna mellan vardaglighet och under, närvaro eller intighetskänsla. Kanske är hela boken en aktiv kamp mot tomheten
Michel Ekman, Hufvudstadsbladet

Det är något befriat över tonen i dikterna. Diktjaget känner nåd över att kunna ge ord åt sådant som skavt och gnavt utan att riktigt vilja komma upp till ytan.
SE, Löntagaren

Mörkret ger djupseende, känslighet, förmåga att vidkännas andras liv och öppna sig för det allmänt okända.
Anna Möller-Sibelius, Vasabladet

Det osynliga Provläs

4.00 € 21.00 €

Köp