Jan Nåls (red.)

Erik Salvesen – Skenographia

Scenografin som en unik och självständig konstart

Erik Salvesen Skenographia presenterar scenografin som en unik och självständig konstart. Boken väcker diskussion om teaterns grundläggande frågor ur scenografins perspektiv. Salvesens egna produktioner fungerar som det centrala materialet. De synliggör ett scenografiskt livsverk som sträcker sig över 25 år. Angreppssättet är visuellt varje produktion presenteras med en skiss, miniatyrmodell samt föreställningsfotografier. Dessa kompletteras av reflektiva essäer av regissörer och andra teaterskapare, bland dem Erik Söderblom, Bengt Ahlfors, Kristin Olsoni och Joakim Groth. Salvesens tankar om scenografi och konstnärskap ges i en djuplodande personintervju. Han belyser scenografens yrkesroll samt sin egen personhistoria och hur den anknyter till hans skapande verksamhet.
Erik Salvesen är en av Finlands ledande scenografer. Hans verk är kända för sin kreativa visualitet, minimalism och sina innovativa lösningar. Salvesen har arbetat som scenograf på de flesta av Finlands ledande teatrar, bland andra Helsingfors stadsteater, Svenska Teatern och Viirus.
Erik Salvesen Skenographia fungerar som ett standardverk och inspirationskälla för scenkonstnärer, studerande inom visuella konstarter samt alla teatervänner.

Erik Salvesen on Suomen johtavia lavastajia. Hänen teoksensa tunnetaan visualisuudestaan, minimalismistaan ja luovista ratkaisuistaan. Salvesen on työskennellyt lavastajana useassa Suomen johtavassa teatterissa, muiden muassa Helsingin Kaupunginteatteri, Svenska Teatern ja Viirus.
Erik Salvesen Skenographia esittelee lavastustaiteen uniikkina ja itsenäisenä taiteenalana. Kirja herättää keskustelua teatterin perimmäisistä kysymyksistä lavastustaiteen näkökulmasta. Salvesenin lavasteet 25 vuoden ajalta toimivat kirjan keskeisenä aineistona. Lähestymistapa on visuaalinen jokainen produktio esitellään luonnoksien, pienoismallin ja esitysvalokuvien avulla. Kuvia täydentää ohjaajien ja muiden teatteriammattilaisten kirjoittamat esseet. Mukana ovat mm. Erik Söderblom, Bengt Ahlfors, Kristin Olsoni ja Joakim Groth. Syväluotaava henkilöhaastattelu esittelee Salvesenin ajatuksia lavastustaiteesta ja luovuudesta. Hän valottaa lavastajan ammattiroolia sekä miten hänen henkilöhistoriansa kytkeytyy hänen omaan taiteeseensa. 
Erik Salvesen Skenographia toimii perusteoksena ja inspiraationlähteenä näyttämötyöntekijöille, visuaalisten alojen opiskelijoille sekä kaikille teatterin ystäville.
Kirja on täysin kaksikielinen.

Medverkande:
Redaktör: Jan Nåls
Fotograf: Valtteri Kantanen
Grafisk design: Nanne Nylund

Övriga skribenter: Kristin Olsoni, regissör, Bengt Ahlfors, regissör och författare, Erik Söderblom, regissör, Joakim Groth, regissör, Åsa Salvesen, regissör och författare, Ulrika Bengts, regissör, Ulrich Meyer-Horsch, regissör och konstnärlig ledare för Michael Chekhov Schauspielstudio, Markku Uimonen, professor i ljusdesign, Erik Salvesen, scenograf

Övriga fotografer: Erik Salvesen, Charlotte Estman-Wennström, Mika Putro, Stefan Bremer, Nicke von Weissenberg, Vladimir Pohtokari, Thomas Kuni, Werner Meyer, Tani Simberg, Mari Agge, Laura Karen, Hector Henrnandez-Lopez, Leena Klemelä, Pekka Laakio

Recensioner

Skenographia, sammanställd av Jan Nåls, är en kaffebordsbok sprängfylld med bilder på fantasifulla scenografier och roliga skisser. Olika kolleger skildrar sina möten med Erik Salvesen i texter författade av dem själva.
Isabella Rothberg, Hufvudstadsbladet

Erik Salvesen – Skenographia

32.00 €

Köp