Diana Webster

Finland Forever

Diana Webster came to Finland in 1952 for nine months and is here still. Finland Forever tells of those first months, when she came straight from Oxford to teach English to the Finns. "I was very well educated and astonishingly ignorant", she says. "I knew almost nothing about the outside world, even less about Finland, and nothing at all about teaching." 
It was a time shortly after World War II, when travelling in Europe was difficult or impossible, when the Russians were occupying Porkala, and when the total foreign population of Åbo was a few Germans and Scandinavians, two French au pairs, and an Englishman. 
Diana writes not only about her own experiences but also about an almost vanished world, and its views on e.g. women, education, sex, and society. She writes with humour, and with an ironic eye on her younger self and its preconceived ideas, as well as about her growing affection for the Finns. "Finland had a profound effect on me. It changed my life," she says. 
 

 
Diana Webster kom till Finland 1952 för att under nio månader undervisa finländarna i engelska. Men nio månader blev sextio år, för hon är kvar fortfarande. Finland forever handlar om hennes första tid i landet. Hon kom direkt från Oxford: "Jag var mycket välutbildad och förvånansvärt okunnig", säger hon. "Jag visste inte mycket om världen utanför England, och ännu mindre om Finland, och absolut ingenting om undervisning." 
År 1952 hade världen bara några år tidigare befunnit sig i ett storkrig. Det var svårt, för att inte säga omöjligt att resa i Europa, ryssarna ockuperade Porkala strax utanför Helsingfors, och mängden utlänningar i Åbo (som blev Diana Websters första stationeringsort) begränsade sig till några tyskar och skandinaver, två franska au pair-flickor och en britt. 
Diana Webster skriver inte bara om sina egna erfarenheter, utan om en försvunnen värld, dess syn på kvinnor, utbildning, sex och samhälle. Hon skriver humoristiskt och ser på sitt yngre jag och sina förutfattade åsikter med viss ironi. Hon skriver också om sin växande kärlek till finländarna: "Finland hade en omvälvande effekt på mig. Finland förändrade mitt liv." 
 
 
 

Recensioner

Kärleksfullt och genomgående med stor charm
Vid sidan av tidsdokument formar sig boken till en berättelse om en ung kvinnas mognad och uppgörelse med sin bakgrund i en tid där det anses vara onödigt för kvinnor att studera eftersom de ändå ska gifta sig. Därvidlag hade den korta tiden i det mer progressiva Finland, förstår men, en frigörande effekt.
Henriette Zorn, Hufvudstadsbladet 
 

Websterin tekstissä on huumoria ja näkemystä. Hän maalaa elävän kuvan sodasta toipuvasta maasta, suomen- ja ruotsinkielisistä tuttavistaan ja nyt jo kadonneesta 50-luvun tapakulttuurista.
Tuija Tiihonen, Kotimaa

 
... hilpeä ja lämmin kirja Suomesta ja erityisesti sodanjälkeisen maan tunnelmista.
Et-lehti

Finland Forever

35.00 €

Köp