Torsten Ekman

Finska gardet 1812-1905

Finska gardet var 1812 1905 Finlands elittrupp. Bataljonen grundades under Napoleons stora fälttåg mot Ryssland som ett tecken på Finlands lojalitet. Finska gardet stod i en särskild relation till det kejserliga huset med manövrar varje sommar i Krasnoje Selo.
Vi får följa gardet i fält och på manöver, i vakttjänst och kaserner, i fest och till vardags. Samtidigt avtecknar sig ett viktigt stycke av Finlands militära och politiska historia och även kulturhistoria i ett större europeiskt perspektiv.
Boken belönades med statens informationspris 2007.

Finska gardet 1812-1905
Slutsåld