Henrik Ekberg

Frisinne och kvalitet

Ett sekel med Schildts

Holger Schildt (som var systerson till Werner Söderström) grundade sitt förlag i Borgå i maj 1913. Den unge förläggaren hade uppenbarligen som många andra gjort sig en förmögenhet på spekulationer under första världskriget. Trots att Schildt var synnerligen idérik med bl.a. läromedelsproduktion och utgivning på finska och av rysk emigrantlitteratur samt en etablering i Sverige på programmet, fick han snart märka att ett svenskt förlag i Finland inte var någon guldgruva. År 1931 övertogs förlaget av boktryckaren Eugène Nygrén vars dotter 1972 sålde det till Svenska folkskolans vänner. 

Holger Schildts förlag överlevde 1930-talets depression tack vare den nya ledningens skicklighet och framgångarna med Sally Salminens bok Katrina. Andra världskriget och de första åren därefter var en enda högkonjunktur för bokbranschen och till 1950-talets framgångar hörde marskalk Mannerheims Minnen och Väinö Linnas Okänd soldat. Därefter började kurvorna peka nedåt och utan den nya ägaren Svenska folkskolans vänner, hade förlaget knappast överlevt. År 1991 inkorporerades Editum (tid. Svenska Läro­medel) i förlaget som därmed fick en nystart. Då förlagen Schildts och Söderströms fusionerades år 2012 inträffade något som flera gånger tidigare varit snubblande nära under förlagets nästan 100-åriga verksamhet. 

Recensioner

Det är ett välkommet tillskott i finlandssvensk historieskrivning och ett komplement till de numera ganska många rent litteraturhistoriska betraktelserna.

Ekbergs historik väver samman förlagets historia med landets och kryddar anrättningen med fylliga författarporträtt.

Henrik Othman, Österbottens Tidning

Ekbergs historik är en blandning av samhällshistoria, litteraturhistoria, författarporträtt och ekonomi. När boken är som bäst korkar den upp händelserna i den finlandssvenska förlagsvärlden och förankrar dem i ett större sammanhang.
Nina Dahlbäck, Vasabladet

 

 

Frisinne och kvalitet