Bo Carpelan

Gramina

Marginalia II till Horatius, Vergilius och Dante
 
Spåren i daggfriskt gräs:
här gick någon, sökte dig,
fann dig inte.

I Gramina talar Bo Carpelan med diktarkollegerna Horatius, Vergilius och Dante, giganterna som han kallar dem i sitt förord. Umgänget har pågått i många år och liksom i Margi­nalia till grekisk och romersk diktning (1984) har resultatet bli­vit bilder, associationer, aforistiska kommentarer och lyriska fragment.
Gramina handlar om livets korthet, om hur svårt det är att fånga nuet, om tidens och tingens gåta, om dödens ständiga närvaro.
 
Utkommer i Sverige på Bonniers och på finska på Otava.

Gramina
Slutsåld