Gösta Ågren

Här i orkanens blinda öga

Förklaringar är satser, vilka innehåller urtecken. De kan alltså bli förstådda bara om dessa teckens betydelser redan är kända. (Ludwig Wittgenstein)

"Siwinnas andra insikt

Under vårnattens himmel

av vilande siden

skrider Siwinna

över tänkta fält, täckta

av grönskans växande sömn,

mot det förgångna.

Tolkning förminskar

en forntida skrift.

Dess betydelse är ett tomt

kalhygge på platsen för

den förlorade hemlighetens

djupa skog. Tonerna

betyder ingenting, men talar,

och orden innehåller inte

bara betydelse. Varje

mening är en melodi,

som varken förklaringens våld

eller betydelsens fattigdom

lyckas avgränsa från detta

höga rum."

Sökandet efter verklighet är filosofens sökande efter en insida gjord till utsida, och poetens sökande efter samma utsida gjord till insida.

Denna Wallace Stevens definition är utgångspunkt för Gösta Ågrens diktsamling, en vandring genom tankens gränsmarker i dialog med Martin Heidegger och Ludwig Wittgenstein. Människan ställer gång efter annan de stora, enkla och därmed allra svåraste frågorna - att formulera dem är lika viktigt som att hitta svar - och Ågren ger dem en personlig upplösning snarare än en allmän lösning.

Recensioner

Här är en poet som undersökt tillräckligt mycket och länge, för att våga återvända, bromsa in, och även tystna vid den universella och trösterika rösten, som han återfinner i en tillvaro som annars är underställd förgängligheten.

Camilla Lindberg, Västra Nyland

Tagna var för sig drabbar dikterna med sin styrka, sitt allvar och sin aforistiska koncentration; man kan stanna vid dem som inför tankestoder, i en beredskap att avläsa det samtidigt exakta och undflyende som den rena formen rymmer.

Anna Möller-Sibelius, Vasabladet

De poetiska reflektionerna öppnar sig som svindlande vackra vyer i språket.

Maria Wennerström Wohrne, Uppsala Nya Tidning

Mycket, mycket vackert.

Alexandra Sandbäck, Österbottningen

Här i orkanens blinda öga
Slutsåld