Sofia Torvalds

Hungrig

En bok om ätstörningar och föräldraskap

Min dotter är utbyteselev i usa. När jag talar med henne på Skype brukar hon ha ett grönt täcke virat omkring sig. Hon fryser. Redan länge har hon klagat på att hon fryser, att hon är trött, att hon får blåmärken, att hon inte kan koncentrera sig. Jag vet att hon mår dåligt men jag förstår inte varför. 

En kväll säger hon: Mamma, jag har en ätstörning. Sen gråter hon. Jag minns inte vad jag gör. Vad gör man i en stund av chock? Man för händerna till sin hals, som om man höll på att kvävas? Man vill inte tro att det är sant, man vill säga: Är du säker? 

Hon är på andra sidan Atlanten. Jag kan inte ens krama henne. 

Sofia Torvalds berättar om ätstörningar i en bok som fick sin början då henne dotter insjuknade. Ätstörningar är vanliga och de flesta går inte att ordna in under diagnoserna anorexi eller bulimi. Vad händer med dem som inte uppvisar den symptombild som berättigar till vård? 

Torvalds greppar gråzonen. Hon vill ge en bild av hur det är att ha en ätstörning i dagens Finland. Hon talar om vilken vård som finns och vilken vård som borde finnas. Dessutom pläderar hon för att föräldrar kan göra en aktiv insats. 

Förutom egna erfarenheter baserar sig boken på intervjuer. Torvalds har en bred och aktuell syn på sitt ämne. 

 

Recensioner

 

...låter man sig gärna sugas med i berättelsen och jakten på vad ätstörningar egentligen är för något, vad de beror på och hur man kan bli frisk igen, eller åtminstone återgå till ett liv som inte domineras av mat, vad som ska ätas och målsättningen att vara smal.

Sofia Torvalds skriver bra och med inlevelse. Boken är också ett viktigt informationspaket. Jag vill särskilt lyfta fram hur väl hon beskriver den ångest och de negativa tankemönster som den som drabbats av ätstörning känner.

Susanna Ginman, Hufvudstadsbladet

Sofia Torvalds skriver med inlevelse och engagemang.

Torvalds har gjort en grundlig research och närmar sig sitt ämne från flera olika synvinklar.

Som läsare rycks man med

Lisbeth Rosenback, Vasabladet
 

Boken är en bra sammanfattning och bjuder på en kritisk diskussion samtidigt som man konfronteras med hur frustrerande det kan vara då ens barn inte kan äta normalt. ...
Trots att en ätstörning kan vara oförståeligt tung för en hel familj skänker boken tröst och andas en viss optimism. Den är antagligen skriven i just rätt ögonblick, då den mörka resan ännu påverkar tillvaron som äntligen börjat ljusna.
Johan Kvarnström, Västra Nyland
 

Torvalds angriper ämnet med bred agenda och gediget litteraturstudium i ryggraden och boken kan på alla sätt betraktas vara vetenskapligt underbyggd. ...
Fakta blandas med citat ur intervjuer som Torvalds gjort med flickor som insjuknat i olika ätstörningar, samt med deras föräldrar. Genom detta upplägg skapas en varierande helhet som fångar läsarens intresse och ger den annars faktaspäckade boken en verklighetsförankring och ett fint djup.
Lisa Kallvik, Österbottens Tidning

Hungrig
Mjuka pärmar E-bok