Patrik Berghäll

I fjärrpatrullerna

Karl-Johan Norrgårds 13 färder med avdelning Kuismanen 1941-1944

Högkvarterets fjärrpatruller är ett av de äventyr­ligaste kapitlen i fortsättningskrigets historia. Bakom fiendens rygg, djupt inne på fientlig mark, i de vida fjärrkarelska ödemarkera bedrev fjärr­patrullerna spaning av direkt strategisk betydelse, varvat med sabotage. Ämnet fortsätter att egga fantasin fast de flesta av patrullmännen redan har avlidit. En av de sista som själv upplevt allt detta är Karl-Johan Norrgård från Lundo nära Åbo. Tillsam­mans med kamraten och stridsparet Allan Wester från Replot var han ock så en av de mycket få finlandssvenska patrullmännen. De tillhörde båda den legendariska Avdelning Kuismanen OsKu i Kossalmi norr om Petrozavodsk. 

Patrik Berghäll har intervjuat Norrgård och återberättar i denna bok inlevelsefullt och engagerat hans upplevelser i fjärrpatrullerna. Samman­lagt blev det tretton uppdrag eller »resor» bak fiendelinjen, däribland den stora räden 1942 mot den sovjetiska underhållsbasen Petrovskij Jam och de s.k. Mattigömmorna under de hårda stri­derna på karelska näset 1944. 

Här har författaren samlat information om fjärrpatrullerna

 

Recensioner

Boken är lättläst och rekommenderas varmt.

Nils-Erik Nykvist, Vasabladet

I fjärrpatrullerna-nimisen teoksen kokoaminen vei Patrik Berghälliltä yli neljä vuotta. Karl-Johan Norrgårdin joulun alla 1941 alkaneen kaukopartiouran lisäksi kirjan lähteinä on käytetty paljon sotahistoriallisia teoksia ja artikkeleita ja mukana on autenttisia kuvia. Kirja dokumentoi elävästi sekä sodan yleistilanteen että partioitten yksittäiset tiedustelu- ja tuhoamismatkat. Kirjan arvoa sotahistoriallisesti lisää erityisesti se, että kaukopartioiden kaikki kirjallinen aineisto tuhottiin sodan loputtua.

Seppo Posio, Turun Sanomat


Balansen mellan information och inlevelse är lämplig.

Genom att skildra både de finska patrullernas framsteg och de ryska truppchefernas försök att hinna ifatt dem skapar Berghäll en sugande spänning i äkta deckarstil, som klokt nog kompletteras av en noggrann källförteckning, faktarutor och kartor.

Faktarutorna och kartorna är helt nödvändiga, de ger läsaren nyttiga perspektiv på de finska truppernas organisation, de olika krigsskedena och fjärrpatrullernas roll i större politiska skeenden.

Fotografierna ur Norrgårds fotoalbum gör människorna levande och konkreta.

Jenny Wikström, Åbo Underrättelser

 

denna bok är utformad på ett mer spännande sätt än tidigare böcker, i dialogform. men samtidigt innehåller boken väldigt konkreta faktarutor och relevanta fotografier och kartor. Enbart faktarutan Specialförbandens framgångsfaktorer i sig gör att denna bok är värd sitt pris.
LG, Tidningen Hemvärnet

Mittavan työn on tehnyt Patrik Berghäll. Teos käsittää 320 sivua. Sen kokoaminen on kestänyt neljä vuotta ja se on ainutlaatuinen ja ainoa suomenruotsalaisen sotilaan muistelmateos.
Seppo Posio, Vapaussoturi

I fjärrpatrullerna
Slutsåld