Nils Erik Forsgård

Ingens herre, ingens träl

Radikalen Anders Chydenius i 1700-talets Sverige och Finland

Anders Chydenius evigt aktuell. Svenskfinlands Adam Smith presenteras kunnigt av historikern Nils Erik Forsgård.

Anders Chydenius (17291803) var präst och riksdagsman. Han föddes i Sotkamo i Österbotten och verkade som kyrkoherde i Gamlakarleby. Vid sidan av sitt prästämbete var Chydenius aktiv som debattör och skriftställare. En av karriärens höjdpunkter inföll då han satt i riksdagen i Stockholm åren 176566 som ledamot för prästeståndet. Chydenius namn kopplas samman med den viktiga svenska tryckfrihetsförordningen från år 1766, och med ediktet om religionsfrihet från år 1781.
Anders Chydenius agerade för en frihetlig och avreglerad näringslivspolitik, mot statsmonopol och skråväsende. I sina skrifter tog han passionerad strid för det utsatta tjänstefolket och för småfolket på landsbygden. Chydenius ville individens frihet och mänsklig lycka, i dess allra största allmänhet.
Nils Erik Forsgård analyserar innehållet i Chydenius frihetstanke och visar också varför Chydenius betraktade sig själv som en martyr för friheten. Anders Chydenius tankar, visar det sig, bär ända in i vår egen tid.

Recensioner

Idéhistorikerna Nils Erik Forsgård kan sin Anders Chydenius. Boken är förtjänstfull inte minst på två plan. Dels är det en gedigen och välformulerad redogörelse över Chydenius tankvärld och värv som politisk påverkare, dels ger den inblickar i det sena 1700-talets samhälle, idévärld och levnadsförhållanden.

Ari Sundberg, Vasabladet

 

Ingens herre, ingens träl är en mycketbehändig ingång i Chydenius idévärld, Chydenius light om man så vill.

Maren Jonasson, Hufvudstadsbladet

 

Ingens herre, ingens träl
Slutsåld