Petter Sandelin

Istället för grindcore

Istället för grindcore är Petter Sandelins debut som författare. Dikter med attityd. Här finns anarkism och samhällskritik med utgångspunkt i Fritz Teufelcitatet "Det är under alla omständigheter bättre att bränna ett varuhus än att äga ett." En avdelning heter Träningspoesi med rader som: "jag smakar blod, spya, fitta, pengar, / brons, läder, mörker, intervaller, / maxfart, eldrök, senor, stenspets, / backstuds, döden". I det hårda, punk­iga finns också dess motsats och förutsättning, sårbarhet och oro, ilska och förtvivlan över världens tillstånd. 

Stormen väckte mig
ur absinthruset. 
Jag öppnar fönstret
låter den svarta vinden
kyla min kropp. 


Man kan ana
de röda bombplanen
välla in över Västtyskland. 
 

Recensioner

Det är uppenbart att Sandelin har ett ärende han vill klämma åt orättvisor och synliggöra kapitalismens förtryckarmekanismer, liksom han vill göra oss uppmärksamma på det ökade stödet för högerpopulistiska krafter i samhället och prekariatets utvägslöshet.
Det är också de politiskt brännande och starkt rytmiska dikterna som griper tag i en och som fungerar som ett slags skrikiga låttexter ...
Petter Sandelins debutsamling rymmer många olika tonlägen och dikterna i ISTÄLLET FÖR GRINDCORE drar åt många olika, och rätt så spretiga håll, men de starkt politiska tongångarna är en fränt frisk fläkt och ett välkommet inslag i den finlandssvenska lyriken.
Marit Lindqvist, Kulturtimmen

Så här seriöst har jag aldrig sett finlandssvenska dikter av ungdomlig karaktär samlade, i varje fall inte strofer nedsmutsade med sådan här äkthet och nutidsterminologi.
Johan Kvarnström, Västra Nyland
 
Han är trogen grindcoresfärens huvudsakliga textmotiv: Politiskt färgade utläggningar omfattande stänk av anarkism och civilisations- och livsstilskritik, såväl som kroppsliga angelägenheter och några doser humor.
... en energi och vilja som är allt annat än medgörlig och lam och som gärna agerar provokativt. Sådant finns det alltid behov av.
Anders E Larsson, Vasabladet
 
Det som håller ihop diktsamlingen är dess egen introverta maniskhet, vad man får förmoda är en stark medvetenhet och att den följer ett slags spänningsbåge. Den är också både aktuell och paradoxalt nog samhällstillvänd.
Sofie Stara, Österbottens Tidning

Med sin väldigt direkta politiska dikt kan Petter Sandelin mycket väl hitta en plats i det finlandssvenska litterära landskapet.
Sebastian Johans, Ny Tid
 

Istället för grindcore Provläs

21.00 €

Köp