Sven Stenlund

Jussarö

Från sjörövarnäste till nationalpark

Jussarö i Ekenäs skärgård lotsö, fyrö, gruvö

Jussarö ligger långt ute i Ekenäs skärgård. Namnet finns i farledsbeskrivningar redan på 1200-talet och lotsverksamheten drog igång i början av 1800-talet. Fyren tändes 1891 och både lots- och fyrverksamheten förde med sig folk och bebyggelse till Jussarö.
Jussarö har även en intressant historia som industrilandskap, kring mitten av 1800-talet inledde lösdrivare och straffångar malmbrytning på ön. Gruvdriften drevs i olika regi i flera repriser fram till 1954 då Vuoksenniskabolagen tog över och en ny aktiv period inleddes och bland andra president Kekkonen besökte ön.
Idag hör Jussarö till Ekenäs skärgårds nationalpark och här har mången båtfarare tagit i land och strövat bland de fascinerande förfallna byggnaderna från gruvtiden.
Sven Stenlund kan öns historia, han har känt många av dess människor och berättar om deras hårda vardag kryddat med en del roliga historier.
Boken är rikt illustrerad med unika fotografier från över hundra år.

Recensioner

Sven Stenlund, själv genuin skärgårdsbo från Julö med familjerötter på Jussarö, har med boken på ett förtjänstfullt sätt gett en bild av denna den mest ryktbara ön i sin skärgårdshembygd. Bildmaterialet är synnerligen rikhaltigt och layouten elegant.
Henrik Ekberg, Västra Nyland

Jussarö Provläs
Slutsåld