Hilding Nyström

Krigare 1944

Finland i fortsättningskrigets virvlar

»Måtte Gud bevara oss från det ryska oket» skrev korpral Hilding Nyström i sin dagbok den 5 juli 1944. Hans önskan uppfylldes, Finland hamnade inte under sovjetiskt styre i motsats till länderna i Baltikum och östra Centraleuropa, Österrike undantaget. De s.k. randstaterna i zonen mellan Tyskland och Ryssland blev tvungna att leva ett halvsekel under kommunistiskt styre, endast Finland undgick detta öde. Varför?

Svaret på denna fråga är entydigt. Orsaken var det hårdnackade motståndet sommaren 1944 som ledde till att landet aldrig ockuperades. Alla andra länder som kämpat på Tysklands sida i kriget eller där Röda armén marscherade in i dess slutskede omvandlades snart till s.k. folkdemokratier, där inhemska kommunister stödda på ryska bajonetter kunde etablera diktaturer enligt sovjetiskt mönster.

Krigare 1944

30.00 €

Köp