Sonja Hellman

Kvinnor utan land

Femton berättelser

Sonja Hellman har intervjuat 15 kvinnor som kommer från olika länder men i dag bor i Finland. De har alla muslimsk bakgrund. Det här är kvinnor som sällan själva kommer till tals. Nu berättar de sin historia, om orsakerna till att de lämnade platsen där de föddes, om hur de hamnade i Finland och om hur vardagen ter sig här.

Kvinnorna kommer från Afghanistan, Pakistan, Somalia, Marocko, Irak, Libyen och Bosnien. En handfull av dem är flyktingar, resten har kommit på grund av giftermål eller för att söka arbete. I bagaget har de olika upplevelser, ofta svåra och garanterat annorlunda än genomsnittsfinländarens. Det Finland de möter är också ett annat än det de flesta finländare ser.

20.00 €

Köp