Anna Biström , Rita Paqvalén & Hedvig Rask

Kvinnornas Helsingfors

En kulturhistorisk guide Helsingfors kulturhistoria har en manlig prägel och de av sta­dens storheter som lyfts fram har traditionellt varit män. Men Helsingfors har också en annan sida den kvinnliga och en historia som kan skrivas på annat sätt.

Kvinnornas Helsingfors tar fram nya sidor hos Helsingfors, hos dess invånare och historia. En rad sakkunniga skribenter beskriver Helsingfors ur sitt perspektiv. De berättar om kvinn­liga konstnärer som verkat och verkar i staden, de granskar planeringen av förstäderna och deras inverkan på familjelivet. Georgsgatans simhall och Stockmanns varuhus beskrivs ur kulturhistoriskt perspektiv, stadsdelar såsom Berghäll, Tölö och Rödbergen ses genom en litterär optik och vi får veta hur cykeln vidgade det kvinnliga rummet. Boken granskar också hur kvinnors utbildningsmöjligheter utvecklats under åren, och hur kvinnor genom krav, politik och konst tagit staden i besittning.

Kvinnornas Helsingfors är en utmärkt guidebok för alla som vill se det uppenbara på nytt sätt. Boken är rikligt illustrerad med kartor, arkivbilder och nytagna fotografier.

Utkommer även på finska.

Länkar

Kvinnornas Helsingfors finns på Facebook

Stencilbilder kan laddas ner på: www.heidilunabba.com

Projektet A Very Special Place: Helsinki: Helsingfors på: www.avsplace.org

***

Recensioner

Ja, och så får man minsann lära sig att den viktiga finska uppfinningen torkskåpet för disk utvecklades 1944 av Maiju Gebhard som då var avdelningschef för Arbetseffektivitetsföreningen och att de tidiga varuhusen inte bara hade damrum utan också särskilda utrymmen för brevskrivning. Och åtminstone jag kommer från och med nu inte att kunna röra mig runt Finlands Bank utan att tänka på borgarfruarna hustru Maria och hustru Margareta som på 1600-talet hade sina hem vid det som i dag är innergården till Snellmansgatan 4-6 och som man kan läsa om i bokens allra första bidrag, Urlika Rosendahls Forna kvinnor i dagens Helsingfors. Kvinnornas Helsingfors kommer över huvud taget att ge mina upplevelser av Helsingfors ett nytt djup".

Merete Mazzarella, Hufvudstadsbladet

Kvinnornas Helsingfors
Slutsåld