Orvar Nilsson

Liten bricka i stort spel

Överstelöjtnant Orvar Nilsson (19192008) deltog som svensk frivillig både i vinterkriget och 194344 i fortsättningskriget. Under fortsättningskriget var Nilsson löjtnant vid Jandeba på Svirfronten och på Karelska näset under den ryska storoffensiven. Som truppchef i det lilla svenska frivilligkompaniet i finlandssvenska IR 13 fick Nilsson höga betyg och dekorerades rikligt. Sitt krig på Näset skildrade Nilsson första gången 1983 i Liten bricka i stort spel. Boken är en verklig läsupplevelse, sakligt avmätt i tonen och med en kronologisk skärpa i skeendets detaljer.

Orvar Nilsson avled den 21 december förra året. Schildts hedrar hans minne genom nyutgåvan av denna sedan länge utsålda bok.
 

Liten bricka i stort spel
Slutsåld