Michel Ekman

Lyckliga slut

Elva essäer och en dagbok

Elva essäer och en dagbok

Lyckliga slut är viktiga. Men hur ser de ut, hur når man dem?

Det är ett tema i den här samlingen av essäer. Annars handlar de om att bli arg, om att vandra, om att dagdrömma, om att leka med sitt barnbarn och mycket annat. Livet speglar sig i böckerna och filmerna, och tvärtom. Genom hela boken löper en dagbokstext som reflekterar över vad ett hem är och hur det är att vara hemma, i vanliga tider och i ovanliga.

Recensioner

Det är till exempel fint att i lugn och ro få ta del av de noggrant nedtecknade intryck Ekman möter under sin vanliga kvällspromenad vid sommarhuset. Det händer inget spektakulärt. Fåglarna och växterna han möter är alldagliga. Men promenaden stannar kvar i mig som läsare efteråt. Bilden av den lever vidare som en inre andakt. En uppmuntrande mångtydighet är också genomgående närvarande i Ekmans essäer och dagbokstexter i Lyckliga slut, en bok som härmed rekommenderas.
Peter Björkman, Hufvudstadsbladet

Lyckliga slut bjuder på många infallsrika och njutbara texter som väcker upptäckarlusten och sporrar till egna strövtåg såväl ute i naturen som i läsfåtöljen, men också i de egna minnenas och berättelsernas skymningslandskap.
Marit Lindqvist, Svenska Yle

Michel Ekman är inte bara cineast, stundom skildrar han också livet han ser på sina vandringar i Helsingfors som en filmregissör eller dokumentärfilmare, med små scener färdiga att filma... Jag vill gärna se resten av filmen också!
Henrik Othman, Österbottens Tidning

 

   

Lyckliga slut är en kittlande kombination av litteratur- och filmvetenskap å ena sidan och observation, sensibilitet och upplevd erfarenhet å andra sidan. Det är samtidigt liv och analys.
Daniel Wickström, Vasabladet

Lyckliga slut

28.00 €

Köp