Michel Ekman

Lyckliga slut

Elva essäer och en dagbok

Elva essäer och en dagbok

Lyckliga slut är viktiga. Men hur ser de ut, hur når man dem?

Det är ett tema i den här samlingen av essäer. Annars handlar de om att bli arg, om att vandra, om att dagdrömma, om att leka med sitt barnbarn och mycket annat. Livet speglar sig i böckerna och filmerna, och tvärtom. Genom hela boken löper en dagbokstext som reflekterar över vad ett hem är och hur det är att vara hemma, i vanliga tider och i ovanliga.

Lyckliga slut
Nyhet, har ännu inte utkommit