Jeanette Östman (red.)

Mäns längtan efter barn

Det förbisedda perspektivet på föräldraskap

Arenan för föräldraskap är fortfarande främst förbehållen kvinnor. Det finns också en annan erfarenhet men den uppmärksammas sällan, och den är männens. Hur talar män om sitt förhållande till barn? Säger män samma saker som kvinnor, eller något helt annat? Spelar könet alls någon roll för hur ens längtan efter eller väg till egna barn ser ut?
Den här antologin handlar om: De barn man hoppas få eller redan har. De barn som man aldrig fick eller som man fick men förlorade. Om att välja eller välja bort barn. Om att inte få träffa de barn som man har. Om att förhålla sig till sina vuxna barn.

»Ingen har tidigare frågat hur jag känner inför barn», sa flera av männen när de blev tillfrågade om de ville medverka. Den här boken är reserverad enbart för dem. 

I boken hörs: Anders Slotte, Viktor Kock, Mathias Rosenlund, Thomas Elfgren, Lars Huldén, Juha Jämsä, Michel Ekman, Adam Guarnieri, Tero Roininen, Krister Karttunen, Robert Riska, Petri Aro och ett par män som är anonyma. Med efterord av Jani Toivola och fotografier av Lena Malm.

Recensioner

  

Mäns längtan efter barn har ett relevant innehåll - och förhoppningsvis tar många också del av det.
Patrik Back, Vasabladet

Mäns längtan efter barn är en fascinerande bok. Jag tror alla här kan hitta både något att känna igen sig i och något att förundras över.
Anders Ahlbäck, Hufvudstadsbladet

Mäns längtan efter barn

28.00 €

Köp