Peter Sandelin

Måsen och skeppet

Måsen och skeppet är Peter Sandelins tjugosjätte bok. Titelns mås kan kanske uppfattas som en hälsning till debutbokens svala (Ur svalans loggbok 1951). Fåglar, och naturen överhuvudtaget, hör till de återkommande motiven hos Sandelin. Michel Ekman som skrivit en bok om Sandelins författarskap, Att glödga orden med tystnad menar att hans debut i början av 1950-talet förnyade den finlandssvenska modernistiska traditionen med samtida teman som till exempel människans utsatthet inför hotet mot miljön. 
Förutom poet är Peter Sandelin bildkonstnär och det märks också i hans utsökta ordkonst, avskalad, knapp och exakt. Sandelin har ibland uppfattats som en svår poet men Kaj Hedman har sagt att hans texter är "lättillgängliga på grund av den kombination av den igenkännbara allmängiltighet och stränga individualism som präglar dem". vandrar i molnskuggors flykt
genom lindarna


dimmoln ser dimman
ser träden fördisas


söker mitt huvud med handen
ser handen


ser skuggan av handen
 

Recensioner

De har integritet och pondus Sparsmakat och gediget ger de bilder att smälta, eller kanske snarare att låta sjunka in i sej, sjunka igenom sej och låta spegla ens egna erfarenheter och bilder på vägen.

Det är finstämda och avskalade bilder, samtidigt som de är generösa och sinnliga

Det han säger, säger han med kraft, men som ett ljus och en skuggas andning. Så vackert. Med ödmjukhet och tacksamhet över de intryck som livet består av.

Carina Karlsson,  Nya Åland

 

Till det människan ofrånkomligen behöver hör allt emellanåt en diktsamling av Peter Sandelin. Det förstår han också själv. Vi får vara poeten tacksam att han än i dag i sitt åttiotredje år oförtrutet fortsätter att dikta. Det senaste resultatet heter Måsen och skeppet och det är en alldeles underbar bok ...

Michel Ekman, Hufvudstadsbladet
 

De är heller inga klagovisor över livets förgänglighet, utan avspeglar en förtröstansfull och harmonisk inställning till livets realiteter. Det är kanske det som gör upplevelsen så befriande och frisk, trots att grundtonen varken är glättig eller sprudlande i sig. ...

Vackert är det hur som helst och njutbart att vistas i Sandelins stillsamt måleriska diktlandskap.

Camilla Lindberg, Västra Nyland

... är Sandelins dikter i Måsen och skeppet vackra, väsentliga och stundvis växer de sig enorma i sina svindlande kontraster ...
Måsen och skeppet är en diktsamling full av men även av minnesbilder, stark livsglädje, skönhet och tröst: "värk i ryggen hos den gamle / skulderbladen vill få vingar".
Sofie Stara, Österbottens Tidning


Dikterna bildar en harmonisk helhet som stillsamt men skaarpsynt fångar ögonblicken i flykten. Eftersmaken är ett tankfullt lugn.

Joanna Nylund, Kyrkpressen

Måsen och skeppet

22.00 €

Köp